Feb 162015
 

Pod záštitou Slovenskej geologickej spoločnosti a Turistickej informačnej kancelárie v Devínskej Novej Vsi sa v priestoroch SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave – Devínskej Novej Vsi vo štvrtok 5. februára o 18.00 hod. uskutočnila mimoriadne zaujímavá a atraktívna prednáška na tému vymierania života v dobe dinosaurov. Prednášajúcim bol paleontológ a stratigraf doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. z Geologického ústavu SAV v Bratislave. Poslucháčov zaujali príčiny a dôsledky periodického vymierania organizmov na Zemi počas jej geologickej histórie. Medzi nimi najväčšie vymieranie života na rozhraní permu a triasu, ktoré ale znamenalo postupný začiatok rozvoja a dominancie dinosaurov a veľká redukcia života na rozhraní mezozoika a terciéru, pred 65,5 miliónmi rokov, ktorá viedla k vyhynutiu nielen “klasických” dinosaurov (“nevtáčie” dinosaury), ale aj mnohých iných suchozemských a morských organizmov (napr. amonity, belemnity). Doc. Michalík pútavým spôsobom opísal priebeh a dôsledky dopadu veľkého kozmického telesa, asteroidu a ďalších jeho fragmentov, ktorý sa pokladá za hlavnú príčinu hromadného vymierania. Spomenul aj súvekú, či následnú mohutnú sopečnú činnosť, ktorá tiež viedla k závažným klimatickým zmenám. Nemenej zaujímavé bolo aj dobrodružné rozprávanie o náleze prvých a zatiaľ jediných stôp dinosaurov na Slovensku, ktorý sa podaril doc. J. Michalíkovi a doc. M. Sýkorovi v roku 1975. Ide o nálezy troch odtlačkov stôp dvojnohého dravého dinosaura z rodu Eubrontes vo vrchnotriasových pieskovcoch v lokalite Červený úplaz v závere Tichej doliny v Západných Tatrách.

Text: Ján Madarás, Geologický ústav SAV, Bratislava
Foto: J. Madarás a Š. Meszáros