Datovanie rudných žíl v kontexte evolúcie štiavnického stratovulkánu

 

CHERNYSHEV, Igor V. – KONEČNÝ, Vlastimil – LEXA, Jaroslav – KOVALENKER, Vladimir A. – JELEŇ, Stanislav – LEBEDEV, Vladimir A. – GOLTSMAN, Yurij V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351. (1.143 – IF2012). (2013 – Current Contents). ISSN 1335-0552.

Centrálna zóna rozsiahleho treťohorného štiavnického stratovulkánu je miestom výskytu viacerých typov ekonomicky významných Au-Ag-Cu-Pb-Zn nineralizácií. Poznanie ich genézy rozhodujúcou mierou prispieva k vyhľadávaniu analogických mineralizácií tak v oblasti štiavnického stratovulkánu ako aj iných oblastí treťohorného vulkanizmu. Vyššie uvedená práca vykonaná v rámci medzinárodnej spolupráce s pracovníkmi Inštitútu geológie ložísk, petrografie, mineralógie a geochémie Ruskej akadémie vied sa sústredila na sústredila na vulkanotektonický vývoj štiavnického stratovulkánu, jeho datovanie a postavenie mineralizácií v jeho časovom vývoji. Vývoj stratovulkánu prebehol v piatich definovaných štádiách: (1) sformovanie rozsiahleho andezitového stratovulkánu v intervale 15,0 – 13,5 mil. rokov; (2) denudácia stratovulkánu, umiestnenie subvulkanických intrúzií a vývoj skarnových a porfýrových mineralizácií v intervale 13,5 – 12,9 mil. rokov; (3) subsidencia kaldery, jej vyplnenie diferencovanými horninami a vývoj Au-.imeralizácie v Hodruši v intervale 13,1 – 12,7 mil. rokov; (4) obnovená aktivita nediferencovaných andezitov v intervale 12,7 – 12,2 mil. rokov; (5) výstup resurgentnej hraste, sprievodný ryolitový vulkanizmus a vývoj epitermálnych rudných žíl v intervale 12,2 – 11,4 mil. rokov; vývoj žíl následne pretrvával až do 10,7 mil. rokov.