Diverzita subfosílnych akumulácií – príspevok ku konzervačnej paleobiológii

 

KIDWELL, Susan M. – TOMAŠOVÝCH, Adam. Implications of Death Assemblages for Ecology and Conservation Biology. In Annual Review of Ecology Evolution and Systematics, 2013, vol. 44, p. 539-563. (10.375 – IF2012). ISSN 1543-592X.

Fosílne akumulácie z holocénu a pleistocénu dokumentujú zloženie a diverzitu morských a suchozemských ekosystémov pred tým ako začali byť antropogénne modifikované, a sú tak primárnym zdrojom informácie pre pomerne nový a rozvíjajúci sa odbor konzervačnej paleobiológie (conservation paleobiology). Tento článok je prvým komprehensívnym článkom ktorý kriticky hodnotí a reviduje modely fosilizačných procesov a predstavuje metódy ktoré (1) umožňujú rekonštruovať zloženie ekosystémov a (2) kvantifikujú časové rozlíšenie fosílnych akumulácií. Obrázok dokumentuje jeden zo základných modelov ktorý ukazuje rozdiely v diverzite medzi subfosílnymi akumuláciami s veľkým (5 rokov) a malým (100-500 rokov) časovým rozlíšením. Tieto modelované rozdiely pomerne presne zodpovedajú aj skutočným rozdielom medzi živými spoločenstvami s veľkým rozlíšením s subfosílnymi akumuláciami ktoré sú časovo spriemerované.