Nový model rozkladu karbonátových schránok na morskom dne

 

TOMAŠOVÝCH, A. – KIDWELL, S.M. – FOYGEL BARBER, R. – KAUFMAN, D. S. Long-term accumulation of carbonate shells reflects a 100-fold drop in loss rate. In Geology, 2014, vol. 42, p. 819-822. (4.638 – IF2013).

Aragonitové schránky morských organizmov sa rozkladajú pri priamych pozorovaniach na morskom dne veľmi rýchlo (počas mesiacov až niekoľkých rokov). Datovanie schránok z morského dna ale často ukazuje, že mnohé schránky su staré storočia alebo aj tisícročia (t.j. ich rozklad bol veľmi pomalý). Tento paradox sme sa snažili vysvetliť s pomocou nového modelu, ktorý sme aplikovali na akumulácie schánok bivalvií v južnej Kalifornii, kde na morskom dne dominujú schránky mladšie ako 100 rokov. Schránky staré niekoľko tisíc rokov sú zriedkavé, ale konzistentne prítomné. Takáto distribúcia vekov sa nedá vysvetliť konštantnou rýchlosťou degradácie schránok alebo konštantnou rýchlosťou ich pochovania. Najvhodnejšou funkciou vysvetľujúcou tento typ distribúcie vekov schránok je tzv. dvojfázový exponenciálny model ktorý predpokladá, že rýchlosť rozkladu klesá s pochovaním schránok v sedimente. Tento model umožňuje presnejšie a menej skreslené meranie rýchlostí rozkladu karbonátov a rýchlosti ich pochovania v morských prostrediach.

 

adam2014-1

Tri modely rozkladu schránok na morskom dne, model C reprezentuje najvhodnejší, tzv. dvojfázový exponenciálny model.

 

 

 

adam2015-2

 

 

 

 

 

Modelovaný pokles v rýchlosti rozkladu schránok na ôsmich miestach v južnej Kalifornii.