Orientované inklúzie v apatite

 

BROSKA, Igor – RAVNA, Erling J. Krogh – VOJTKO, Peter – JANÁK, Marian – KONEČNÝ, Patrik – PENTRÁK, Martin – BAČÍK, Peter – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – KULLERUD, K. Oriented inclusions in apatite in a post-UHP fluid-mediated regime (Tromsø Nappe, Norway). In European Journal of Mineralogy, 2014, vol. 26, p. 623-634. (1.506 – IF2013).

 

V ultravysokotlakových podmienkach, čiže pri tlakoch vyše 2,7 GPa, ktoré sa dosahujú v hĺbkach zemskej kôry nad 100 km, apatit je do svojej mriežky schopný prijať zvýšené obsahy rôznych prvkov, vrátane prvkov vzácnych zemín a Fe. Pri dekompresii z ultravysokotlakových do vysokotlakových podmienok sa apatit vracia k pôvodnému zloženiu a z prvkov uvoľňovaných z apatitu vznikajú v ňom nové, orientované minerálne fázy napr. monazit alebo pyrotit. V našom príspevku prvý krát predpokladáme, že orientované inklúzie v apatite môžu vznikať počas dekompresie, čiže výzdvihom z hĺbok nad 100 km, reakciou apatitu a fluíd prenikajúcich cez štruktúrne nanokanáliky v apatite, ktoré sú orientované v smere kryštalografickej osi c. Tento jav sme pozorovali v apatitoch z hornín, ktoré asociujú s rulami obsahujúcimi diamanty v severnom Nórsku, (ktoré objavil M. Janák).

broska2014

Apatit (Ap) obsahuje orientované inklúzie pyrotitu (Po), ktoré vznikli pri exhumácii z ultravysokotlakových podmienok z fluíd infiltrujúcich sa cez nanokanáliky apatitu (Tromsø, Nórsko).