Ramanova mikroskopia minerálov Cu-ložísk

 

KHARBISH, S. – ANDRÁŠ, P. – LUPTÁKOVÁ, J.MILOVSKÁ, S.. Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: Libethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. In Spectrochimica Acta Part A – Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2014, vol. 130, p. 152-163. (2.129 – IF2013).

Metóda mikroramanovej spektroskopie bola aplikovaná na výskum orientovaných minerálov cornetitu [Cu3PO4(OH)3], libethenitu [Cu2PO4(OH)], pseudomalachitu [Cu5(PO4)2(OH)4] a neorientovaných minerálov reichenbachitu [Cu5(PO4)2(OH)4] a ludjibaitu [Cu5(PO4)2(OH)4], minerálov, ktoré sú typické pre Cu ložiská okolia Banskej Bystrice. Okrem charakteristických vibračných a mriežkových módov výskum zistil posun spektrálnych čiar smerom k vyšším resp. nižším vlnočtom v závislosti od väzbových dĺžok PO4 skupín. Tieto poznatky prispievajú k informáciám o ďalšom využití nedeštruktívnej metódy Ramanovej mikrospektroskopie pri identifikácii vzácnych materiálov kultúrneho dedičstva a v gemológii.

luptakova2014