Stabilita ekosystémov s bentickými organizmami

 

TOMAŠOVÝCH, A. – DOMINICI, S. – ZUSCHIN, M. – MERLE, D. Onshore-offshore gradient in metacommunity turnover emerges only over macroevolutionary time-scales. In Proceedings of Royal Society : B – Biological Sciences, 2014, vol. 281, dOI 10.1098/rspb.2014.1533. (5.292 – IF2013).

 

V tejto práci sme sledovali či sa stabilita ekosystémov s bentickými organizmami (mäkkýšmi) mení pozdĺž hĺbkového gradientu od prílivovo-odlivových plošín po hlbší šelf. Úroveň stability bentických spoločenstiev je pomerne konštantná od intertidálnych prostredí po hlbší šelf na krátkych mierkach počas eocénu a počas plio-pleistocénu (< 0.5 mil. rokov). Úroveň stability spoločenstiev ale výrazne stúpa s hĺbkou v mierkach presahujúcich 10 mil. rokov (medzi eocénom a plio-pleistocénom). Na hlbšom šelfe (do 200 m) zostáva zloženie spoločenstiev a početnosti fylogenetických línií (rodov a čeladí) pomerne konštantné medzi eocénom a plio-pleistocénom. Rýchlosti vymierania a imigrácie sú tak rýchlejšie v plytkých prostrediach.