Staff – Bratislava

 

Scientists:

Broska Igor +421 2 3229 3202ks.ab1532339047vas@a1532339047ksorb1532339047.rogi1532339047
Hurai Vratislav +421 2 3229 3209ks.ab1532339047vas@i1532339047aruh.1532339047valsi1532339047tarv1532339047
Janák Marian +421 2 3229 3213ks.ab1532339047vas@k1532339047anaj.1532339047naira1532339047m1532339047
Kotulová Júlia +421 ude.h1532339047atu.i1532339047ge@av1532339047oluto1532339047kj1532339047
Lexa Jaroslav +421 2 3229 3217ks.ab1532339047vas@a1532339047xel.v1532339047alsor1532339047aj1532339047
Madarás Ján +421 2 3229 3203ks.ab1532339047vas@s1532339047arada1532339047m.j1532339047
Michalík Jozef +421 2 3229 3206ks.ab1532339047vas@k1532339047ilahc1532339047im.fe1532339047zoj1532339047
Ozdínová Silvia +421 2 3229 3218ks.ab1532339047vas@a1532339047vonid1532339047zo.ai1532339047vlis1532339047
Petrík Igor +421 2 3229 3208ks.ab1532339047vas@k1532339047irtep1532339047.rogi1532339047
Siman Pavol +421 2 3229 3247ks.ab1532339047vas@n1532339047amis.1532339047lovap1532339047
Šimo Vladimír +421 2 3229 3220ks.ab1532339047vas@o1532339047mis.r1532339047imida1532339047lv1532339047
Starek Dušan +421 2 3229 3219ks.ab1532339047vas@k1532339047erats1532339047.nasu1532339047d1532339047
Tomašových Adam +421 2 3229 3214ks.ab1532339047vas@h1532339047cyvos1532339047amot.1532339047mada1532339047
Vďačný Marek +421 2 3229 3204ks.ab1532339047vas@y1532339047ncadv1532339047.kera1532339047m1532339047
Vozár Jozef (emeritus)+421 2 3229 3203ks.ab1532339047vas@r1532339047azov.1532339047fezoj1532339047
Vršanský Peter +421 2 3229 3220ks.ab1532339047vas@y1532339047ksnas1532339047rv.re1532339047tep1532339047

 

PhD. students:

Barna Peter +421 2 3229 3225ks.ab1532339047vas@a1532339047nrab.1532339047retep1532339047
Fekete Kamil +421 2 3229 3224ks.ab1532339047vas@e1532339047tekef1532339047.lima1532339047k1532339047
Fuksi Tomáš +421 2 3229 3224ks.ab1532339047vas@i1532339047skuf.1532339047samot1532339047
Mlynský Tomáš (ext.)+421
Pošteková Katarína +421 2 3229 3225ks.ab1532339047vas@a1532339047voket1532339047sop.a1532339047nirat1532339047ak1532339047
Weissová Zuzana +421 2 3229 3225ks.ab1532339047vas@a1532339047vossi1532339047ew.an1532339047azuz1532339047

 

Other staff:

Golej Marián +421 2 3229 3214ks.ab1532339047vas@j1532339047elog.1532339047naira1532339047m1532339047
Kleinová Adriana +421 2 3229 3211ks.ab1532339047vas@a1532339047vonie1532339047lk.an1532339047airda1532339047
Luptáková Eva +421 2 3229 3210ks.ab1532339047vas@a1532339047vokat1532339047pul.a1532339047ve1532339047
Matejková Anna +421 2 3229 3212ks.ab1532339047vas@a1532339047vosul1532339047em.an1532339047na1532339047
Packa Ľudovít +421 2 3229 3247
Petríková Eva +421 2 3229 3215ks.ab1532339047vas@a1532339047vokir1532339047tep.a1532339047ve1532339047
Pramuková Štefánia +421 2 3229 3247ks.ab1532339047vas@a1532339047kcail1532339047s.ain1532339047afets1532339047
Puškelová Ľubica +421 2 3229 3221ks.ab1532339047vas@a1532339047volek1532339047sup.a1532339047cibul1532339047
Šipková Mária +421 2 3229 3201ks.ab1532339047vas@t1532339047snilo1532339047eg1532339047
Sýkorová Jana +421 2 3229 3205ks.ab1532339047vas@a1532339047vorok1532339047ys.an1532339047aj1532339047
Szabóová Monika +421 2 3229 3212ks.ab1532339047vas@a1532339047vooba1532339047zs.ak1532339047inom1532339047