Staff – Bratislava

 

Scientists:

Broska Igor +421 2 3229 3202ks.ab1540055747vas@a1540055747ksorb1540055747.rogi1540055747
Hurai Vratislav +421 2 3229 3209ks.ab1540055747vas@i1540055747aruh.1540055747valsi1540055747tarv1540055747
Janák Marian +421 2 3229 3213ks.ab1540055747vas@k1540055747anaj.1540055747naira1540055747m1540055747
Kotulová Júlia +421 ude.h1540055747atu.i1540055747ge@av1540055747oluto1540055747kj1540055747
Lexa Jaroslav +421 2 3229 3217ks.ab1540055747vas@a1540055747xel.v1540055747alsor1540055747aj1540055747
Madarás Ján +421 2 3229 3203ks.ab1540055747vas@s1540055747arada1540055747m.j1540055747
Michalík Jozef +421 2 3229 3206ks.ab1540055747vas@k1540055747ilahc1540055747im.fe1540055747zoj1540055747
Ozdínová Silvia +421 2 3229 3218ks.ab1540055747vas@a1540055747vonid1540055747zo.ai1540055747vlis1540055747
Petrík Igor +421 2 3229 3208ks.ab1540055747vas@k1540055747irtep1540055747.rogi1540055747
Siman Pavol +421 2 3229 3247ks.ab1540055747vas@n1540055747amis.1540055747lovap1540055747
Šimo Vladimír +421 2 3229 3220ks.ab1540055747vas@o1540055747mis.r1540055747imida1540055747lv1540055747
Starek Dušan +421 2 3229 3219ks.ab1540055747vas@k1540055747erats1540055747.nasu1540055747d1540055747
Tomašových Adam +421 2 3229 3214ks.ab1540055747vas@h1540055747cyvos1540055747amot.1540055747mada1540055747
Vďačný Marek +421 2 3229 3204ks.ab1540055747vas@y1540055747ncadv1540055747.kera1540055747m1540055747
Vozár Jozef (emeritus)+421 2 3229 3203ks.ab1540055747vas@r1540055747azov.1540055747fezoj1540055747
Vršanský Peter +421 2 3229 3220ks.ab1540055747vas@y1540055747ksnas1540055747rv.re1540055747tep1540055747

 

PhD. students:

Barna Peter +421 2 3229 3225ks.ab1540055747vas@a1540055747nrab.1540055747retep1540055747
Fekete Kamil +421 2 3229 3224ks.ab1540055747vas@e1540055747tekef1540055747.lima1540055747k1540055747
Fuksi Tomáš +421 2 3229 3224ks.ab1540055747vas@i1540055747skuf.1540055747samot1540055747
Mlynský Tomáš (ext.)+421
Pošteková Katarína +421 2 3229 3225ks.ab1540055747vas@a1540055747voket1540055747sop.a1540055747nirat1540055747ak1540055747
Weissová Zuzana +421 2 3229 3225ks.ab1540055747vas@a1540055747vossi1540055747ew.an1540055747azuz1540055747

 

Other staff:

Golej Marián +421 2 3229 3214ks.ab1540055747vas@j1540055747elog.1540055747naira1540055747m1540055747
Kleinová Adriana +421 2 3229 3211ks.ab1540055747vas@a1540055747vonie1540055747lk.an1540055747airda1540055747
Luptáková Eva +421 2 3229 3210ks.ab1540055747vas@a1540055747vokat1540055747pul.a1540055747ve1540055747
Matejková Anna +421 2 3229 3212ks.ab1540055747vas@a1540055747vosul1540055747em.an1540055747na1540055747
Packa Ľudovít +421 2 3229 3247
Petríková Eva +421 2 3229 3215ks.ab1540055747vas@a1540055747vokir1540055747tep.a1540055747ve1540055747
Pramuková Štefánia +421 2 3229 3247ks.ab1540055747vas@a1540055747kcail1540055747s.ain1540055747afets1540055747
Puškelová Ľubica +421 2 3229 3221ks.ab1540055747vas@a1540055747volek1540055747sup.a1540055747cibul1540055747
Šipková Mária +421 2 3229 3201ks.ab1540055747vas@t1540055747snilo1540055747eg1540055747
Sýkorová Jana +421 2 3229 3205ks.ab1540055747vas@a1540055747vorok1540055747ys.an1540055747aj1540055747
Szabóová Monika +421 2 3229 3212ks.ab1540055747vas@a1540055747vooba1540055747zs.ak1540055747inom1540055747