Staff – Bratislava

 

Scientists:

Broska Igor +421 2 3229 3202ks.ab1516410448vas@a1516410448ksorb1516410448.rogi1516410448
Hurai Vratislav +421 2 3229 3209ks.ab1516410448vas@i1516410448aruh.1516410448valsi1516410448tarv1516410448
Janák Marian +421 2 3229 3213ks.ab1516410448vas@k1516410448anaj.1516410448naira1516410448m1516410448
Kotulová Júlia +421 ude.h1516410448atu.i1516410448ge@av1516410448oluto1516410448kj1516410448
Lexa Jaroslav +421 2 3229 3217ks.ab1516410448vas@a1516410448xel.v1516410448alsor1516410448aj1516410448
Madarás Ján +421 2 3229 3203ks.ab1516410448vas@s1516410448arada1516410448m.j1516410448
Michalík Jozef +421 2 3229 3206ks.ab1516410448vas@k1516410448ilahc1516410448im.fe1516410448zoj1516410448
Ozdínová Silvia +421 2 3229 3218ks.ab1516410448vas@a1516410448vonid1516410448zo.ai1516410448vlis1516410448
Petrík Igor +421 2 3229 3208ks.ab1516410449vas@k1516410449irtep1516410449.rogi1516410449
Siman Pavol +421 2 3229 3247ks.ab1516410449vas@n1516410449amis.1516410449lovap1516410449
Šimo Vladimír +421 2 3229 3220ks.ab1516410449vas@o1516410449mis.r1516410449imida1516410449lv1516410449
Starek Dušan +421 2 3229 3219ks.ab1516410449vas@k1516410449erats1516410449.nasu1516410449d1516410449
Tomašových Adam +421 2 3229 3214ks.ab1516410449vas@h1516410449cyvos1516410449amot.1516410449mada1516410449
Vďačný Marek +421 2 3229 3204ks.ab1516410449vas@y1516410449ncadv1516410449.kera1516410449m1516410449
Vozár Jozef (emeritus)+421 2 3229 3203ks.ab1516410449vas@r1516410449azov.1516410449fezoj1516410449
Vršanský Peter +421 2 3229 3220ks.ab1516410449vas@y1516410449ksnas1516410449rv.re1516410449tep1516410449

 

PhD. students:

Barna Peter +421 2 3229 3225ks.ab1516410449vas@a1516410449nrab.1516410449retep1516410449
Fekete Kamil +421 2 3229 3224ks.ab1516410449vas@e1516410449tekef1516410449.lima1516410449k1516410449
Fuksi Tomáš +421 2 3229 3224ks.ab1516410449vas@i1516410449skuf.1516410449samot1516410449
Mlynský Tomáš (ext.)+421
Pošteková Katarína +421 2 3229 3225ks.ab1516410449vas@a1516410449voket1516410449sop.a1516410449nirat1516410449ak1516410449
Weissová Zuzana +421 2 3229 3225ks.ab1516410449vas@a1516410449vossi1516410449ew.an1516410449azuz1516410449

 

Other staff:

Golej Marián +421 2 3229 3214ks.ab1516410449vas@j1516410449elog.1516410449naira1516410449m1516410449
Kleinová Adriana +421 2 3229 3211ks.ab1516410449vas@a1516410449vonie1516410449lk.an1516410449airda1516410449
Luptáková Eva +421 2 3229 3210ks.ab1516410449vas@a1516410449vokat1516410449pul.a1516410449ve1516410449
Matejková Anna +421 2 3229 3212ks.ab1516410449vas@a1516410449vosul1516410449em.an1516410449na1516410449
Packa Ľudovít +421 2 3229 3247
Petríková Eva +421 2 3229 3215ks.ab1516410449vas@a1516410449vokir1516410449tep.a1516410449ve1516410449
Pramuková Štefánia +421 2 3229 3247ks.ab1516410449vas@a1516410449kcail1516410449s.ain1516410449afets1516410449
Puškelová Ľubica +421 2 3229 3221ks.ab1516410449vas@a1516410449volek1516410449sup.a1516410449cibul1516410449
Šipková Mária +421 2 3229 3201ks.ab1516410449vas@t1516410449snilo1516410449eg1516410449
Sýkorová Jana +421 2 3229 3205ks.ab1516410449vas@a1516410449vorok1516410449ys.an1516410449aj1516410449
Szabóová Monika +421 2 3229 3212ks.ab1516410449vas@a1516410449vooba1516410449zs.ak1516410449inom1516410449