Staff – Bratislava

 

Scientists:

Broska Igor +421 2 3229 3202ks.ab1524227753vas@a1524227753ksorb1524227753.rogi1524227753
Hurai Vratislav +421 2 3229 3209ks.ab1524227753vas@i1524227753aruh.1524227753valsi1524227753tarv1524227753
Janák Marian +421 2 3229 3213ks.ab1524227753vas@k1524227753anaj.1524227753naira1524227753m1524227753
Kotulová Júlia +421 ude.h1524227753atu.i1524227753ge@av1524227753oluto1524227753kj1524227753
Lexa Jaroslav +421 2 3229 3217ks.ab1524227753vas@a1524227753xel.v1524227753alsor1524227753aj1524227753
Madarás Ján +421 2 3229 3203ks.ab1524227753vas@s1524227753arada1524227753m.j1524227753
Michalík Jozef +421 2 3229 3206ks.ab1524227753vas@k1524227753ilahc1524227753im.fe1524227753zoj1524227753
Ozdínová Silvia +421 2 3229 3218ks.ab1524227753vas@a1524227753vonid1524227753zo.ai1524227753vlis1524227753
Petrík Igor +421 2 3229 3208ks.ab1524227753vas@k1524227753irtep1524227753.rogi1524227753
Siman Pavol +421 2 3229 3247ks.ab1524227753vas@n1524227753amis.1524227753lovap1524227753
Šimo Vladimír +421 2 3229 3220ks.ab1524227753vas@o1524227753mis.r1524227753imida1524227753lv1524227753
Starek Dušan +421 2 3229 3219ks.ab1524227753vas@k1524227753erats1524227753.nasu1524227753d1524227753
Tomašových Adam +421 2 3229 3214ks.ab1524227753vas@h1524227753cyvos1524227753amot.1524227753mada1524227753
Vďačný Marek +421 2 3229 3204ks.ab1524227753vas@y1524227753ncadv1524227753.kera1524227753m1524227753
Vozár Jozef (emeritus)+421 2 3229 3203ks.ab1524227753vas@r1524227753azov.1524227753fezoj1524227753
Vršanský Peter +421 2 3229 3220ks.ab1524227753vas@y1524227753ksnas1524227753rv.re1524227753tep1524227753

 

PhD. students:

Barna Peter +421 2 3229 3225ks.ab1524227753vas@a1524227753nrab.1524227753retep1524227753
Fekete Kamil +421 2 3229 3224ks.ab1524227753vas@e1524227753tekef1524227753.lima1524227753k1524227753
Fuksi Tomáš +421 2 3229 3224ks.ab1524227753vas@i1524227753skuf.1524227753samot1524227753
Mlynský Tomáš (ext.)+421
Pošteková Katarína +421 2 3229 3225ks.ab1524227753vas@a1524227753voket1524227753sop.a1524227753nirat1524227753ak1524227753
Weissová Zuzana +421 2 3229 3225ks.ab1524227753vas@a1524227753vossi1524227753ew.an1524227753azuz1524227753

 

Other staff:

Golej Marián +421 2 3229 3214ks.ab1524227753vas@j1524227753elog.1524227753naira1524227753m1524227753
Kleinová Adriana +421 2 3229 3211ks.ab1524227753vas@a1524227753vonie1524227753lk.an1524227753airda1524227753
Luptáková Eva +421 2 3229 3210ks.ab1524227753vas@a1524227753vokat1524227753pul.a1524227753ve1524227753
Matejková Anna +421 2 3229 3212ks.ab1524227753vas@a1524227753vosul1524227753em.an1524227753na1524227753
Packa Ľudovít +421 2 3229 3247
Petríková Eva +421 2 3229 3215ks.ab1524227753vas@a1524227753vokir1524227753tep.a1524227753ve1524227753
Pramuková Štefánia +421 2 3229 3247ks.ab1524227753vas@a1524227753kcail1524227753s.ain1524227753afets1524227753
Puškelová Ľubica +421 2 3229 3221ks.ab1524227753vas@a1524227753volek1524227753sup.a1524227753cibul1524227753
Šipková Mária +421 2 3229 3201ks.ab1524227753vas@t1524227753snilo1524227753eg1524227753
Sýkorová Jana +421 2 3229 3205ks.ab1524227753vas@a1524227753vorok1524227753ys.an1524227753aj1524227753
Szabóová Monika +421 2 3229 3212ks.ab1524227753vas@a1524227753vooba1524227753zs.ak1524227753inom1524227753