RNDr. Jaroslav LEXA, CSc.

 
scientist


Workplace:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Phone:+4212 3229 3217
E-mail:ks.ab1544698459vas@a1544698459xel.v1544698459alsor1544698459aj1544698459
ks.ab1544698459vas@x1544698459lajlo1544698459eg1544698459
Personal webpage:

More information

Research interests:
  • geological mapping of volcanic terrains
  • volcanology and paleovolcanic reconstruction
  • geochemistry and petrology of volcanic rocks
  • geotectonics
  • economic geology and genesis of the volcanogenic mineral deposits


Projects

 

Current projects:

VEGA 2/0138/15 - Evolution of monogenetic rhyolite volcanoes
APVV-0339-12 - Perlite genesis and inovative approaches to its exploitation and processing
VEGA 2/0159/13 - The role of diorite magma in the initiation of I-type granitoid magmatism – mafic enclaves of the Nizke Tatry Mountains

 

Closed projects:

MAD - Genetical and time relations between magmatic processes and gold mineralization in porphyry epithermal oreforming systems in volcanic structures of Central Slovakian neovolcanites
APVV 0537-10 - Au-porphyry systems deposit models in the Central Slovakia Neogene Volcanic Field and environmental aspects of their exploitation
VEGA 2/0162/11 - Processes and products of rhyollite volcanism: paleovolcanic reconstruction of the Jastrabá Formation in the Central Slovakia volcanic field
MAD - Paleovolcanic reconstruction and evolution of silicic volcanic formations in Carpathian-Pannonian region

Selected publications

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
HURAI, V. - PAQUETTE, J.-L. - LEXA, J. - KONEČNÝ, P. - DIANIŠKA, I. U-Pb-Th geochronology of monazite and zircon in albitite metasomatites of the Rožňava-Nadabula ore field (Western Carpathians, Slovakia): implications for the origin of hydrothermal polymetallic siderite veins. In Mineralogy and Petrology, 2015, vol. 109, p. 519-530.
ZÁVADA, P. - DĚDEČEK, P. - LEXA, J. - KELLER, G.R. Devils Tower (Wyoming, USA): A lava coulee emplaced into a maar-diatreme volcano? In Geosphere, 2015, vol. 11, no. 2, p. 354-375.
KODĚRA, P. - HEINRICH, C. A. - WÄLLE, M. - LEXA, J. Magmatic salt melt and vapor: Extreme fluids forming porphyry gold deposits in shallow subvolcanic settings. In Geology, 2014, vol. 42, n. 6, p. 495-498.
KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A. E. - WÄLLE, M. - BIROŇ, A. Hydrothermal fluids in epithermal and porphyry Au deposits in the Central Slovakia Volcanic Field. In Geological Society, London, Special Publications, 2014, vol. 402, p. 177-206.
CHERNYSHEV, I.V. - KONEČNÝ, V. - LEXA, J. - KOVALENKER, V.A. - JELEŇ, S. - LEBEDEV, V.A. - GOLTSMAN, Y.V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351.
LEXA, J. - ŠEBESTA, J. - CHAVEZ, J.A. - HERNÁNDEZ, W. - PÉCSKAY, Z. Geology and volcanic evolution in the southern part of the San Salvador Metropolitan Area. In Journal of Geosciences, 2011, vol. 56, no. 1, p. 105-140.
KODĚRA, P. - LEXA, J. - FALLICK, A.E. Formation of the Vysoká-Zlatno Cu-Au skarn-porphyry deposit, Slovakia. In Mineralium Deposita, 2010, vol. 45, no. 8, p. 817-843.
LEXA, J. - BAČO, P. - HURAI, V. - CHOVAN, M. - KODĚRA, P. - PETRO, M. - ROJKOVIČ, I. - TRÉGER, M. Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1 : 500 000. Editor Jaroslav Lexa. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007. 153 s. ISBN 978-80-89225-11-8.
PÉCSKAY, Z. - LEXA, J. - SZAKACS, A. - SEGHEDI, I. - BALOGH, K. - KONEČNÝ, V. - ZELENKA, T. - KOVACS, M. - PÓKA, T. - FÜLÖP, A. - MÁRTON, E. - PANAIOTU, C. - CVETKOVIĆ, V. Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 6, p. 511-530.
POLÁK, M., BEZÁK, V., FILO, I., HAVRILA, M., KOHÚT, M., KOVÁČ, P., MELLO, J., MAGLAY, J., ELEČKO, M., OLŠAVSKÝ, M., VOZÁR, J., SIMAN, P., BUČEK, S. , HÓK, J. , RAKÚS, M., LEXA, J., ŠIMON, L. Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1:50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ - Nakladateľstvo D. Štúra, 2003.
LEXA, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M., MELLO, J., POLÁK, M., POTFAJ, M., VOZÁR, J. (Edits.), ELIÁŠ, M., KONEČNÝ, V., LESS, Gy., MANDE, G.W., MELLO, J., PÁLENSKÝ, P., PELIKÁN, P., POLÁK, M., POTFAJ, M., RADÓCZ, Gy., RYLKO, W., SCHNABEL, G.W., STRÁNÍK, Z., VASS, D., VOZÁR, J., & ZELENKA, T. Geological map of Western Carpathians and adjacent areas, 1:500 000. Geological Survey of Slovak republic, Bratislava, 2000.
KONEČNÝ, V., LEXA, J., HALOUZKA, R., DUBLAN, L., ŠIMON, L., STOLÁR, M., NAGY, A., POLÁK, M., VOZÁR, J., HAVRILA, M. & PRISTAŠ, J. Geologická mapa Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán). Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1998.
VOZÁR, J., BEZÁK, V., ELEČKO, M. GROSS, P., KONEČNÝ, V., LEXA, J., MELLO, J. POLÁK, M., POTFAJ, M., RAKÚS, M. VASS, D. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovakia, 1:1,000.000. Vozár, J. & Káčer, Š. (Edits.), Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1998.
BUJNOVSKÝ, A., POLÁK, M., KOHÚT, M., FILO, I., PRISTAŠ, J., HAVRILA, M., VOZÁR, J., MELLO, J., RAKÚS, M., BUČEK, S. & LEXA, J. Geologická mapa Veľkej Fatry. Reg. geol. mapy Slovenska 1:50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 1997.
BIELY, A., BEZÁK, V., ELEČKO, M., KALIČIAK, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., NEMČOK, J., POTFAJ, M., RAKÚS, M., VASS, D., VOZÁR, J. & VOZÁROVÁ, A. Geological map of Slovak republic 1:500.000. Geol. Survey of Slovak republic, Bratislava, 1996.
VASS, D. , BEZÁK, V., ELEČKO, M., KONEČNÝ, V., LEXA, J., PRISTAŠ, J., & VOZÁR, J. Geologická mapa Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny, 1:50.000. Geol. Úst. D. Štúra, Bratislava, 1992.

In the Catalogue of publications SAS you can find publications since 1999.