Zoznam zamestnancov a doktorandov

 
Barna Peter Bratislava02 3229 3225ks.ab1500936421vas@a1500936421nrab.1500936421retep1500936421
Biroň Adrián Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@n1500936421orib1500936421
Broska Igor Bratislava02 3229 3202ks.ab1500936421vas@a1500936421ksorb1500936421.rogi1500936421
Budačová Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421vocad1500936421ub1500936421
Bukovina Jakub Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421nivok1500936421ub1500936421
Čerňanský Andrej Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@y1500936421ksnan1500936421rec1500936421
Demeterová Hana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421voret1500936421emed1500936421
Fekete Kamil Bratislava02 3229 3224ks.ab1500936421vas@e1500936421tekef1500936421.lima1500936421k1500936421
Fuksi Tomáš Bratislava02 3229 3224ks.ab1500936421vas@i1500936421skuf.1500936421samot1500936421
Golej Marián Bratislava02 3229 3214ks.ab1500936421vas@j1500936421elog.1500936421naira1500936421m1500936421
Halašiová Nataša Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@i1500936421salah1500936421
Hurai Vratislav Bratislava02 3229 3209ks.ab1500936421vas@i1500936421aruh.1500936421valsi1500936421tarv1500936421
Ivaničová Iveta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421vocin1500936421avi1500936421
Janák Marian Bratislava02 3229 3213ks.ab1500936421vas@k1500936421anaj.1500936421naira1500936421m1500936421
Jeleň Stanislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@n1500936421elej1500936421
Kleinová Adriana Bratislava02 3229 3211ks.ab1500936421vas@a1500936421vonie1500936421lk.an1500936421airda1500936421
Kotulová Júlia Bratislava0ude.h1500936421atu.i1500936421ge@av1500936421oluto1500936421kj1500936421
Kovacs Erika Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@s1500936421cavok1500936421
Kyška-Pipík Radovan Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@k1500936421ipip1500936421
Lexa Jaroslav Bratislava02 3229 3217ks.ab1500936421vas@a1500936421xel.v1500936421alsor1500936421aj1500936421
Luhová Ľubica Banská Bystrica048 321 3211
Luptáková Eva Bratislava02 3229 3210ks.ab1500936421vas@a1500936421vokat1500936421pul.a1500936421ve1500936421
Luptáková Jarmila Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421vokat1500936421pul1500936421
Madarás Ján Bratislava02 3229 3203ks.ab1500936421vas@s1500936421arada1500936421m.j1500936421
Matejková Anna Bratislava02 3229 3212ks.ab1500936421vas@a1500936421vosul1500936421em.an1500936421na1500936421
Michalík Jozef Bratislava02 3229 3206ks.ab1500936421vas@k1500936421ilahc1500936421im.fe1500936421zoj1500936421
Mikuš Tomáš Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@s1500936421ukim1500936421
Milovská Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421ksvol1500936421im1500936421
Milovský Rastislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@y1500936421ksvol1500936421im1500936421
Mlynský Tomáš (ext.)Bratislava0
Müller Tamás Banská Bystrica048 321 3211moc.l1500936421iamg@150093642120dno1500936421gereb1500936421
Ozdínová Silvia Bratislava02 3229 3218ks.ab1500936421vas@a1500936421vonid1500936421zo.ai1500936421vlis1500936421
Packa Ľudovít Bratislava02 3229 3247
Paľová Henrieta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421volap1500936421
Petrík Igor Bratislava02 3229 3208ks.ab1500936421vas@k1500936421irtep1500936421.rogi1500936421
Petríková Eva Bratislava02 3229 3215ks.ab1500936421vas@a1500936421vokir1500936421tep.a1500936421ve1500936421
Pošteková Katarína Bratislava02 3229 3225ks.ab1500936421vas@a1500936421voket1500936421sop.a1500936421nirat1500936421ak1500936421
Pramuková Štefánia Bratislava02 3229 3247ks.ab1500936421vas@a1500936421kcail1500936421s.ain1500936421afets1500936421
Pulišová Zuzana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421vosil1500936421up1500936421
Puškelová Ľubica Bratislava02 3229 3221ks.ab1500936421vas@a1500936421volek1500936421sup.a1500936421cibul1500936421
Ramaj Branislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@j1500936421amar1500936421
Rigová Jana Banská Bystrica048 321 3211
Seko Michal (ext.)Banská Bystrica0moc.l1500936421iamel1500936421goog@150093642174oke1500936421s.lah1500936421cim1500936421
Siman Pavol Bratislava02 3229 3247ks.ab1500936421vas@n1500936421amis.1500936421lovap1500936421
Šimo Vladimír Bratislava02 3229 3220ks.ab1500936421vas@o1500936421mis.r1500936421imida1500936421lv1500936421
Šipková Mária Bratislava02 3229 3201ks.ab1500936421vas@t1500936421snilo1500936421eg1500936421
Soták Ján Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@k1500936421atos1500936421
Starek Dušan Bratislava02 3229 3219ks.ab1500936421vas@k1500936421erats1500936421.nasu1500936421d1500936421
Šurka Juraj Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421krus1500936421
Svitáčová Alžbeta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421vocat1500936421ivs1500936421
Sýkorová Jana Bratislava02 3229 3205ks.ab1500936421vas@a1500936421vorok1500936421ys.an1500936421aj1500936421
Sýkorová Martina Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421vorok1500936421ys1500936421
Szabóová Monika Bratislava02 3229 3212ks.ab1500936421vas@a1500936421vooba1500936421zs.ak1500936421inom1500936421
Tomašových Adam Bratislava02 3229 3214ks.ab1500936421vas@h1500936421cyvos1500936421amot.1500936421mada1500936421
Troppová Danka Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1500936421vas@a1500936421voppo1500936421rt1500936421
Vďačný Marek Bratislava02 3229 3204ks.ab1500936421vas@y1500936421ncadv1500936421.kera1500936421m1500936421
Vozár Jozef (emeritus)Bratislava02 3229 3203ks.ab1500936421vas@r1500936421azov.1500936421fezoj1500936421
Vršanský Peter Bratislava02 3229 3220ks.ab1500936421vas@y1500936421ksnas1500936421rv.re1500936421tep1500936421
Weissová Zuzana Bratislava02 3229 3225ks.ab1500936421vas@a1500936421vossi1500936421ew.an1500936421azuz1500936421
Žecová Katarína (ext.)Banská Bystrica0ks.yg1500936421oloeg1500936421@avoc1500936421ez.an1500936421irata1500936421k1500936421