Zoznam zamestnancov a doktorandov

 
Barna Peter Bratislava02 3229 3225ks.ab1529396849vas@a1529396849nrab.1529396849retep1529396849
Biroň Adrián Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@n1529396849orib1529396849
Broska Igor Bratislava02 3229 3202ks.ab1529396849vas@a1529396849ksorb1529396849.rogi1529396849
Budačová Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849vocad1529396849ub1529396849
Bukovina Jakub Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849nivok1529396849ub1529396849
Čerňanský Andrej Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@y1529396849ksnan1529396849rec1529396849
Demeterová Hana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849voret1529396849emed1529396849
Fekete Kamil Bratislava02 3229 3224ks.ab1529396849vas@e1529396849tekef1529396849.lima1529396849k1529396849
Fuksi Tomáš Bratislava02 3229 3224ks.ab1529396849vas@i1529396849skuf.1529396849samot1529396849
Golej Marián Bratislava02 3229 3214ks.ab1529396849vas@j1529396849elog.1529396849naira1529396849m1529396849
Halašiová Nataša Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@i1529396849salah1529396849
Hurai Vratislav Bratislava02 3229 3209ks.ab1529396849vas@i1529396849aruh.1529396849valsi1529396849tarv1529396849
Ivaničová Iveta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849vocin1529396849avi1529396849
Janák Marian Bratislava02 3229 3213ks.ab1529396849vas@k1529396849anaj.1529396849naira1529396849m1529396849
Jeleň Stanislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@n1529396849elej1529396849
Kleinová Adriana Bratislava02 3229 3211ks.ab1529396849vas@a1529396849vonie1529396849lk.an1529396849airda1529396849
Kotulová Júlia Bratislava0ude.h1529396849atu.i1529396849ge@av1529396849oluto1529396849kj1529396849
Kovacs Erika Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@s1529396849cavok1529396849
Kyška-Pipík Radovan Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@k1529396849ipip1529396849
Lexa Jaroslav Bratislava02 3229 3217ks.ab1529396849vas@a1529396849xel.v1529396849alsor1529396849aj1529396849
Luhová Ľubica Banská Bystrica048 321 3211
Luptáková Eva Bratislava02 3229 3210ks.ab1529396849vas@a1529396849vokat1529396849pul.a1529396849ve1529396849
Luptáková Jarmila Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849vokat1529396849pul1529396849
Madarás Ján Bratislava02 3229 3203ks.ab1529396849vas@s1529396849arada1529396849m.j1529396849
Matejková Anna Bratislava02 3229 3212ks.ab1529396849vas@a1529396849vosul1529396849em.an1529396849na1529396849
Michalík Jozef Bratislava02 3229 3206ks.ab1529396849vas@k1529396849ilahc1529396849im.fe1529396849zoj1529396849
Mikuš Tomáš Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@s1529396849ukim1529396849
Milovská Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849ksvol1529396849im1529396849
Milovský Rastislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@y1529396849ksvol1529396849im1529396849
Mlynský Tomáš (ext.)Bratislava0
Müller Tamás Banská Bystrica048 321 3211moc.l1529396849iamg@152939684920dno1529396849gereb1529396849
Ozdínová Silvia Bratislava02 3229 3218ks.ab1529396849vas@a1529396849vonid1529396849zo.ai1529396849vlis1529396849
Packa Ľudovít Bratislava02 3229 3247
Paľová Henrieta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849volap1529396849
Petrík Igor Bratislava02 3229 3208ks.ab1529396849vas@k1529396849irtep1529396849.rogi1529396849
Petríková Eva Bratislava02 3229 3215ks.ab1529396849vas@a1529396849vokir1529396849tep.a1529396849ve1529396849
Pošteková Katarína Bratislava02 3229 3225ks.ab1529396849vas@a1529396849voket1529396849sop.a1529396849nirat1529396849ak1529396849
Pramuková Štefánia Bratislava02 3229 3247ks.ab1529396849vas@a1529396849kcail1529396849s.ain1529396849afets1529396849
Pulišová Zuzana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849vosil1529396849up1529396849
Puškelová Ľubica Bratislava02 3229 3221ks.ab1529396849vas@a1529396849volek1529396849sup.a1529396849cibul1529396849
Ramaj Branislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@j1529396849amar1529396849
Rigová Jana Banská Bystrica048 321 3211
Seko Michal (ext.)Banská Bystrica0moc.l1529396849iamel1529396849goog@152939684974oke1529396849s.lah1529396849cim1529396849
Siman Pavol Bratislava02 3229 3247ks.ab1529396849vas@n1529396849amis.1529396849lovap1529396849
Šimo Vladimír Bratislava02 3229 3220ks.ab1529396849vas@o1529396849mis.r1529396849imida1529396849lv1529396849
Šipková Mária Bratislava02 3229 3201ks.ab1529396849vas@t1529396849snilo1529396849eg1529396849
Soták Ján Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@k1529396849atos1529396849
Starek Dušan Bratislava02 3229 3219ks.ab1529396849vas@k1529396849erats1529396849.nasu1529396849d1529396849
Šurka Juraj Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849krus1529396849
Svitáčová Alžbeta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849vocat1529396849ivs1529396849
Sýkorová Jana Bratislava02 3229 3205ks.ab1529396849vas@a1529396849vorok1529396849ys.an1529396849aj1529396849
Sýkorová Martina Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849vorok1529396849ys1529396849
Szabóová Monika Bratislava02 3229 3212ks.ab1529396849vas@a1529396849vooba1529396849zs.ak1529396849inom1529396849
Tomašových Adam Bratislava02 3229 3214ks.ab1529396849vas@h1529396849cyvos1529396849amot.1529396849mada1529396849
Troppová Danka Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1529396849vas@a1529396849voppo1529396849rt1529396849
Vďačný Marek Bratislava02 3229 3204ks.ab1529396849vas@y1529396849ncadv1529396849.kera1529396849m1529396849
Vozár Jozef (emeritus)Bratislava02 3229 3203ks.ab1529396849vas@r1529396849azov.1529396849fezoj1529396849
Vršanský Peter Bratislava02 3229 3220ks.ab1529396849vas@y1529396849ksnas1529396849rv.re1529396849tep1529396849
Weissová Zuzana Bratislava02 3229 3225ks.ab1529396849vas@a1529396849vossi1529396849ew.an1529396849azuz1529396849
Žecová Katarína (ext.)Banská Bystrica0ks.yg1529396849oloeg1529396849@avoc1529396849ez.an1529396849irata1529396849k1529396849