Zoznam zamestnancov a doktorandov

 
Barna Peter Bratislava02 3229 3225ks.ab1490661017vas@a1490661017nrab.1490661017retep1490661017
Biroň Adrián Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@n1490661017orib1490661017
Broska Igor Bratislava02 3229 3202ks.ab1490661017vas@a1490661017ksorb1490661017.rogi1490661017
Budačová Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017vocad1490661017ub1490661017
Bukovina Jakub Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017nivok1490661017ub1490661017
Čerňanský Andrej Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@y1490661017ksnan1490661017rec1490661017
Demeterová Hana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017voret1490661017emed1490661017
Fekete Kamil Bratislava02 3229 3224ks.ab1490661017vas@e1490661017tekef1490661017.lima1490661017k1490661017
Fuksi Tomáš Bratislava02 3229 3224ks.ab1490661017vas@i1490661017skuf.1490661017samot1490661017
Golej Marián Bratislava02 3229 3214ks.ab1490661017vas@j1490661017elog.1490661017naira1490661017m1490661017
Halašiová Nataša Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@i1490661017salah1490661017
Hurai Vratislav Bratislava02 3229 3209ks.ab1490661017vas@i1490661017aruh.1490661017valsi1490661017tarv1490661017
Ivaničová Iveta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017vocin1490661017avi1490661017
Janák Marian Bratislava02 3229 3213ks.ab1490661017vas@k1490661017anaj.1490661017naira1490661017m1490661017
Jeleň Stanislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@n1490661017elej1490661017
Kleinová Adriana Bratislava02 3229 3211ks.ab1490661017vas@a1490661017vonie1490661017lk.an1490661017airda1490661017
Kotulová Júlia Bratislava0ude.h1490661017atu.i1490661017ge@av1490661017oluto1490661017kj1490661017
Kovacs Erika Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@s1490661017cavok1490661017
Kyška-Pipík Radovan Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@k1490661017ipip1490661017
Lexa Jaroslav Bratislava02 3229 3217ks.ab1490661017vas@a1490661017xel.v1490661017alsor1490661017aj1490661017
Luhová Ľubica Banská Bystrica048 321 3211
Luptáková Eva Bratislava02 3229 3210ks.ab1490661017vas@a1490661017vokat1490661017pul.a1490661017ve1490661017
Luptáková Jarmila Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017vokat1490661017pul1490661017
Madarás Ján Bratislava02 3229 3203ks.ab1490661017vas@s1490661017arada1490661017m.j1490661017
Matejková Anna Bratislava02 3229 3212ks.ab1490661017vas@a1490661017vosul1490661017em.an1490661017na1490661017
Michalík Jozef Bratislava02 3229 3206ks.ab1490661017vas@k1490661017ilahc1490661017im.fe1490661017zoj1490661017
Mikuš Tomáš Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@s1490661017ukim1490661017
Milovská Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017ksvol1490661017im1490661017
Milovský Rastislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@y1490661017ksvol1490661017im1490661017
Mlynský Tomáš (ext.)Bratislava0
Müller Tamás Banská Bystrica048 321 3211moc.l1490661017iamg@149066101720dno1490661017gereb1490661017
Ozdínová Silvia Bratislava02 3229 3218ks.ab1490661017vas@a1490661017vonid1490661017zo.ai1490661017vlis1490661017
Packa Ľudovít Bratislava02 3229 3247
Paľová Henrieta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017volap1490661017
Petrík Igor Bratislava02 3229 3208ks.ab1490661017vas@k1490661017irtep1490661017.rogi1490661017
Petríková Eva Bratislava02 3229 3215ks.ab1490661017vas@a1490661017vokir1490661017tep.a1490661017ve1490661017
Pošteková Katarína Bratislava02 3229 3225ks.ab1490661017vas@a1490661017voket1490661017sop.a1490661017nirat1490661017ak1490661017
Pramuková Štefánia Bratislava02 3229 3247ks.ab1490661017vas@a1490661017kcail1490661017s.ain1490661017afets1490661017
Pulišová Zuzana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017vosil1490661017up1490661017
Puškelová Ľubica Bratislava02 3229 3221ks.ab1490661017vas@a1490661017volek1490661017sup.a1490661017cibul1490661017
Ramaj Branislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@j1490661017amar1490661017
Rigová Jana Banská Bystrica048 321 3211
Seko Michal (ext.)Banská Bystrica0moc.l1490661017iamel1490661017goog@149066101774oke1490661017s.lah1490661017cim1490661017
Siman Pavol Bratislava02 3229 3247ks.ab1490661017vas@n1490661017amis.1490661017lovap1490661017
Šimo Vladimír Bratislava02 3229 3220ks.ab1490661017vas@o1490661017mis.r1490661017imida1490661017lv1490661017
Šipková Mária Bratislava02 3229 3201ks.ab1490661017vas@t1490661017snilo1490661017eg1490661017
Soták Ján Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@k1490661017atos1490661017
Starek Dušan Bratislava02 3229 3219ks.ab1490661017vas@k1490661017erats1490661017.nasu1490661017d1490661017
Šurka Juraj Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017krus1490661017
Svitáčová Alžbeta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017vocat1490661017ivs1490661017
Sýkorová Jana Bratislava02 3229 3205ks.ab1490661017vas@a1490661017vorok1490661017ys.an1490661017aj1490661017
Sýkorová Martina Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017vorok1490661017ys1490661017
Szabóová Monika Bratislava02 3229 3212ks.ab1490661017vas@a1490661017vooba1490661017zs.ak1490661017inom1490661017
Tomašových Adam Bratislava02 3229 3214ks.ab1490661017vas@h1490661017cyvos1490661017amot.1490661017mada1490661017
Troppová Danka Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1490661017vas@a1490661017voppo1490661017rt1490661017
Vďačný Marek Bratislava02 3229 3204ks.ab1490661017vas@y1490661017ncadv1490661017.kera1490661017m1490661017
Vozár Jozef (emeritus)Bratislava02 3229 3203ks.ab1490661017vas@r1490661017azov.1490661017fezoj1490661017
Vršanský Peter Bratislava02 3229 3220ks.ab1490661017vas@y1490661017ksnas1490661017rv.re1490661017tep1490661017
Weissová Zuzana Bratislava02 3229 3225ks.ab1490661017vas@a1490661017vossi1490661017ew.an1490661017azuz1490661017
Žecová Katarína (ext.)Banská Bystrica0ks.yg1490661017oloeg1490661017@avoc1490661017ez.an1490661017irata1490661017k1490661017