Zoznam zamestnancov a doktorandov

 
Barna Peter Bratislava02 3229 3225ks.ab1495742910vas@a1495742910nrab.1495742910retep1495742910
Biroň Adrián Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@n1495742910orib1495742910
Broska Igor Bratislava02 3229 3202ks.ab1495742910vas@a1495742910ksorb1495742910.rogi1495742910
Budačová Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910vocad1495742910ub1495742910
Bukovina Jakub Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910nivok1495742910ub1495742910
Čerňanský Andrej Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@y1495742910ksnan1495742910rec1495742910
Demeterová Hana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910voret1495742910emed1495742910
Fekete Kamil Bratislava02 3229 3224ks.ab1495742910vas@e1495742910tekef1495742910.lima1495742910k1495742910
Fuksi Tomáš Bratislava02 3229 3224ks.ab1495742910vas@i1495742910skuf.1495742910samot1495742910
Golej Marián Bratislava02 3229 3214ks.ab1495742910vas@j1495742910elog.1495742910naira1495742910m1495742910
Halašiová Nataša Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@i1495742910salah1495742910
Hurai Vratislav Bratislava02 3229 3209ks.ab1495742910vas@i1495742910aruh.1495742910valsi1495742910tarv1495742910
Ivaničová Iveta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910vocin1495742910avi1495742910
Janák Marian Bratislava02 3229 3213ks.ab1495742910vas@k1495742910anaj.1495742910naira1495742910m1495742910
Jeleň Stanislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@n1495742910elej1495742910
Kleinová Adriana Bratislava02 3229 3211ks.ab1495742910vas@a1495742910vonie1495742910lk.an1495742910airda1495742910
Kotulová Júlia Bratislava0ude.h1495742910atu.i1495742910ge@av1495742910oluto1495742910kj1495742910
Kovacs Erika Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@s1495742910cavok1495742910
Kyška-Pipík Radovan Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@k1495742910ipip1495742910
Lexa Jaroslav Bratislava02 3229 3217ks.ab1495742910vas@a1495742910xel.v1495742910alsor1495742910aj1495742910
Luhová Ľubica Banská Bystrica048 321 3211
Luptáková Eva Bratislava02 3229 3210ks.ab1495742910vas@a1495742910vokat1495742910pul.a1495742910ve1495742910
Luptáková Jarmila Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910vokat1495742910pul1495742910
Madarás Ján Bratislava02 3229 3203ks.ab1495742910vas@s1495742910arada1495742910m.j1495742910
Matejková Anna Bratislava02 3229 3212ks.ab1495742910vas@a1495742910vosul1495742910em.an1495742910na1495742910
Michalík Jozef Bratislava02 3229 3206ks.ab1495742910vas@k1495742910ilahc1495742910im.fe1495742910zoj1495742910
Mikuš Tomáš Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@s1495742910ukim1495742910
Milovská Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910ksvol1495742910im1495742910
Milovský Rastislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@y1495742910ksvol1495742910im1495742910
Mlynský Tomáš (ext.)Bratislava0
Müller Tamás Banská Bystrica048 321 3211moc.l1495742910iamg@149574291020dno1495742910gereb1495742910
Ozdínová Silvia Bratislava02 3229 3218ks.ab1495742910vas@a1495742910vonid1495742910zo.ai1495742910vlis1495742910
Packa Ľudovít Bratislava02 3229 3247
Paľová Henrieta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910volap1495742910
Petrík Igor Bratislava02 3229 3208ks.ab1495742910vas@k1495742910irtep1495742910.rogi1495742910
Petríková Eva Bratislava02 3229 3215ks.ab1495742910vas@a1495742910vokir1495742910tep.a1495742910ve1495742910
Pošteková Katarína Bratislava02 3229 3225ks.ab1495742910vas@a1495742910voket1495742910sop.a1495742910nirat1495742910ak1495742910
Pramuková Štefánia Bratislava02 3229 3247ks.ab1495742910vas@a1495742910kcail1495742910s.ain1495742910afets1495742910
Pulišová Zuzana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910vosil1495742910up1495742910
Puškelová Ľubica Bratislava02 3229 3221ks.ab1495742910vas@a1495742910volek1495742910sup.a1495742910cibul1495742910
Ramaj Branislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@j1495742910amar1495742910
Rigová Jana Banská Bystrica048 321 3211
Seko Michal (ext.)Banská Bystrica0moc.l1495742910iamel1495742910goog@149574291074oke1495742910s.lah1495742910cim1495742910
Siman Pavol Bratislava02 3229 3247ks.ab1495742910vas@n1495742910amis.1495742910lovap1495742910
Šimo Vladimír Bratislava02 3229 3220ks.ab1495742910vas@o1495742910mis.r1495742910imida1495742910lv1495742910
Šipková Mária Bratislava02 3229 3201ks.ab1495742910vas@t1495742910snilo1495742910eg1495742910
Soták Ján Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@k1495742910atos1495742910
Starek Dušan Bratislava02 3229 3219ks.ab1495742910vas@k1495742910erats1495742910.nasu1495742910d1495742910
Šurka Juraj Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910krus1495742910
Svitáčová Alžbeta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910vocat1495742910ivs1495742910
Sýkorová Jana Bratislava02 3229 3205ks.ab1495742910vas@a1495742910vorok1495742910ys.an1495742910aj1495742910
Sýkorová Martina Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910vorok1495742910ys1495742910
Szabóová Monika Bratislava02 3229 3212ks.ab1495742910vas@a1495742910vooba1495742910zs.ak1495742910inom1495742910
Tomašových Adam Bratislava02 3229 3214ks.ab1495742910vas@h1495742910cyvos1495742910amot.1495742910mada1495742910
Troppová Danka Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1495742910vas@a1495742910voppo1495742910rt1495742910
Vďačný Marek Bratislava02 3229 3204ks.ab1495742910vas@y1495742910ncadv1495742910.kera1495742910m1495742910
Vozár Jozef (emeritus)Bratislava02 3229 3203ks.ab1495742910vas@r1495742910azov.1495742910fezoj1495742910
Vršanský Peter Bratislava02 3229 3220ks.ab1495742910vas@y1495742910ksnas1495742910rv.re1495742910tep1495742910
Weissová Zuzana Bratislava02 3229 3225ks.ab1495742910vas@a1495742910vossi1495742910ew.an1495742910azuz1495742910
Žecová Katarína (ext.)Banská Bystrica0ks.yg1495742910oloeg1495742910@avoc1495742910ez.an1495742910irata1495742910k1495742910