Zoznam zamestnancov a doktorandov

 
Barna Peter Bratislava02 3229 3225ks.ab1493102128vas@a1493102128nrab.1493102128retep1493102128
Biroň Adrián Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@n1493102128orib1493102128
Broska Igor Bratislava02 3229 3202ks.ab1493102128vas@a1493102128ksorb1493102128.rogi1493102128
Budačová Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128vocad1493102128ub1493102128
Bukovina Jakub Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128nivok1493102128ub1493102128
Čerňanský Andrej Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@y1493102128ksnan1493102128rec1493102128
Demeterová Hana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128voret1493102128emed1493102128
Fekete Kamil Bratislava02 3229 3224ks.ab1493102128vas@e1493102128tekef1493102128.lima1493102128k1493102128
Fuksi Tomáš Bratislava02 3229 3224ks.ab1493102128vas@i1493102128skuf.1493102128samot1493102128
Golej Marián Bratislava02 3229 3214ks.ab1493102128vas@j1493102128elog.1493102128naira1493102128m1493102128
Halašiová Nataša Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@i1493102128salah1493102128
Hurai Vratislav Bratislava02 3229 3209ks.ab1493102128vas@i1493102128aruh.1493102128valsi1493102128tarv1493102128
Ivaničová Iveta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128vocin1493102128avi1493102128
Janák Marian Bratislava02 3229 3213ks.ab1493102128vas@k1493102128anaj.1493102128naira1493102128m1493102128
Jeleň Stanislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@n1493102128elej1493102128
Kleinová Adriana Bratislava02 3229 3211ks.ab1493102128vas@a1493102128vonie1493102128lk.an1493102128airda1493102128
Kotulová Júlia Bratislava0ude.h1493102128atu.i1493102128ge@av1493102128oluto1493102128kj1493102128
Kovacs Erika Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@s1493102128cavok1493102128
Kyška-Pipík Radovan Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@k1493102128ipip1493102128
Lexa Jaroslav Bratislava02 3229 3217ks.ab1493102128vas@a1493102128xel.v1493102128alsor1493102128aj1493102128
Luhová Ľubica Banská Bystrica048 321 3211
Luptáková Eva Bratislava02 3229 3210ks.ab1493102128vas@a1493102128vokat1493102128pul.a1493102128ve1493102128
Luptáková Jarmila Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128vokat1493102128pul1493102128
Madarás Ján Bratislava02 3229 3203ks.ab1493102128vas@s1493102128arada1493102128m.j1493102128
Matejková Anna Bratislava02 3229 3212ks.ab1493102128vas@a1493102128vosul1493102128em.an1493102128na1493102128
Michalík Jozef Bratislava02 3229 3206ks.ab1493102128vas@k1493102128ilahc1493102128im.fe1493102128zoj1493102128
Mikuš Tomáš Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@s1493102128ukim1493102128
Milovská Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128ksvol1493102128im1493102128
Milovský Rastislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@y1493102128ksvol1493102128im1493102128
Mlynský Tomáš (ext.)Bratislava0
Müller Tamás Banská Bystrica048 321 3211moc.l1493102128iamg@149310212820dno1493102128gereb1493102128
Ozdínová Silvia Bratislava02 3229 3218ks.ab1493102128vas@a1493102128vonid1493102128zo.ai1493102128vlis1493102128
Packa Ľudovít Bratislava02 3229 3247
Paľová Henrieta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128volap1493102128
Petrík Igor Bratislava02 3229 3208ks.ab1493102128vas@k1493102128irtep1493102128.rogi1493102128
Petríková Eva Bratislava02 3229 3215ks.ab1493102128vas@a1493102128vokir1493102128tep.a1493102128ve1493102128
Pošteková Katarína Bratislava02 3229 3225ks.ab1493102128vas@a1493102128voket1493102128sop.a1493102128nirat1493102128ak1493102128
Pramuková Štefánia Bratislava02 3229 3247ks.ab1493102128vas@a1493102128kcail1493102128s.ain1493102128afets1493102128
Pulišová Zuzana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128vosil1493102128up1493102128
Puškelová Ľubica Bratislava02 3229 3221ks.ab1493102128vas@a1493102128volek1493102128sup.a1493102128cibul1493102128
Ramaj Branislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@j1493102128amar1493102128
Rigová Jana Banská Bystrica048 321 3211
Seko Michal (ext.)Banská Bystrica0moc.l1493102128iamel1493102128goog@149310212874oke1493102128s.lah1493102128cim1493102128
Siman Pavol Bratislava02 3229 3247ks.ab1493102128vas@n1493102128amis.1493102128lovap1493102128
Šimo Vladimír Bratislava02 3229 3220ks.ab1493102128vas@o1493102128mis.r1493102128imida1493102128lv1493102128
Šipková Mária Bratislava02 3229 3201ks.ab1493102128vas@t1493102128snilo1493102128eg1493102128
Soták Ján Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@k1493102128atos1493102128
Starek Dušan Bratislava02 3229 3219ks.ab1493102128vas@k1493102128erats1493102128.nasu1493102128d1493102128
Šurka Juraj Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128krus1493102128
Svitáčová Alžbeta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128vocat1493102128ivs1493102128
Sýkorová Jana Bratislava02 3229 3205ks.ab1493102128vas@a1493102128vorok1493102128ys.an1493102128aj1493102128
Sýkorová Martina Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128vorok1493102128ys1493102128
Szabóová Monika Bratislava02 3229 3212ks.ab1493102128vas@a1493102128vooba1493102128zs.ak1493102128inom1493102128
Tomašových Adam Bratislava02 3229 3214ks.ab1493102128vas@h1493102128cyvos1493102128amot.1493102128mada1493102128
Troppová Danka Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1493102128vas@a1493102128voppo1493102128rt1493102128
Vďačný Marek Bratislava02 3229 3204ks.ab1493102128vas@y1493102128ncadv1493102128.kera1493102128m1493102128
Vozár Jozef (emeritus)Bratislava02 3229 3203ks.ab1493102128vas@r1493102128azov.1493102128fezoj1493102128
Vršanský Peter Bratislava02 3229 3220ks.ab1493102128vas@y1493102128ksnas1493102128rv.re1493102128tep1493102128
Weissová Zuzana Bratislava02 3229 3225ks.ab1493102128vas@a1493102128vossi1493102128ew.an1493102128azuz1493102128
Žecová Katarína (ext.)Banská Bystrica0ks.yg1493102128oloeg1493102128@avoc1493102128ez.an1493102128irata1493102128k1493102128