Zoznam zamestnancov a doktorandov

 
Barna Peter Bratislava02 3229 3225ks.ab1511448960vas@a1511448960nrab.1511448960retep1511448960
Biroň Adrián Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@n1511448960orib1511448960
Broska Igor Bratislava02 3229 3202ks.ab1511448960vas@a1511448960ksorb1511448960.rogi1511448960
Budačová Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960vocad1511448960ub1511448960
Bukovina Jakub Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960nivok1511448960ub1511448960
Čerňanský Andrej Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@y1511448960ksnan1511448960rec1511448960
Demeterová Hana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960voret1511448960emed1511448960
Fekete Kamil Bratislava02 3229 3224ks.ab1511448960vas@e1511448960tekef1511448960.lima1511448960k1511448960
Fuksi Tomáš Bratislava02 3229 3224ks.ab1511448960vas@i1511448960skuf.1511448960samot1511448960
Golej Marián Bratislava02 3229 3214ks.ab1511448960vas@j1511448960elog.1511448960naira1511448960m1511448960
Halašiová Nataša Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@i1511448960salah1511448960
Hurai Vratislav Bratislava02 3229 3209ks.ab1511448960vas@i1511448960aruh.1511448960valsi1511448960tarv1511448960
Ivaničová Iveta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960vocin1511448960avi1511448960
Janák Marian Bratislava02 3229 3213ks.ab1511448960vas@k1511448960anaj.1511448960naira1511448960m1511448960
Jeleň Stanislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@n1511448960elej1511448960
Kleinová Adriana Bratislava02 3229 3211ks.ab1511448960vas@a1511448960vonie1511448960lk.an1511448960airda1511448960
Kotulová Júlia Bratislava0ude.h1511448960atu.i1511448960ge@av1511448960oluto1511448960kj1511448960
Kovacs Erika Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@s1511448960cavok1511448960
Kyška-Pipík Radovan Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@k1511448960ipip1511448960
Lexa Jaroslav Bratislava02 3229 3217ks.ab1511448960vas@a1511448960xel.v1511448960alsor1511448960aj1511448960
Luhová Ľubica Banská Bystrica048 321 3211
Luptáková Eva Bratislava02 3229 3210ks.ab1511448960vas@a1511448960vokat1511448960pul.a1511448960ve1511448960
Luptáková Jarmila Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960vokat1511448960pul1511448960
Madarás Ján Bratislava02 3229 3203ks.ab1511448960vas@s1511448960arada1511448960m.j1511448960
Matejková Anna Bratislava02 3229 3212ks.ab1511448960vas@a1511448960vosul1511448960em.an1511448960na1511448960
Michalík Jozef Bratislava02 3229 3206ks.ab1511448960vas@k1511448960ilahc1511448960im.fe1511448960zoj1511448960
Mikuš Tomáš Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@s1511448960ukim1511448960
Milovská Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960ksvol1511448960im1511448960
Milovský Rastislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@y1511448960ksvol1511448960im1511448960
Mlynský Tomáš (ext.)Bratislava0
Müller Tamás Banská Bystrica048 321 3211moc.l1511448960iamg@151144896020dno1511448960gereb1511448960
Ozdínová Silvia Bratislava02 3229 3218ks.ab1511448960vas@a1511448960vonid1511448960zo.ai1511448960vlis1511448960
Packa Ľudovít Bratislava02 3229 3247
Paľová Henrieta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960volap1511448960
Petrík Igor Bratislava02 3229 3208ks.ab1511448960vas@k1511448960irtep1511448960.rogi1511448960
Petríková Eva Bratislava02 3229 3215ks.ab1511448960vas@a1511448960vokir1511448960tep.a1511448960ve1511448960
Pošteková Katarína Bratislava02 3229 3225ks.ab1511448960vas@a1511448960voket1511448960sop.a1511448960nirat1511448960ak1511448960
Pramuková Štefánia Bratislava02 3229 3247ks.ab1511448960vas@a1511448960kcail1511448960s.ain1511448960afets1511448960
Pulišová Zuzana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960vosil1511448960up1511448960
Puškelová Ľubica Bratislava02 3229 3221ks.ab1511448960vas@a1511448960volek1511448960sup.a1511448960cibul1511448960
Ramaj Branislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@j1511448960amar1511448960
Rigová Jana Banská Bystrica048 321 3211
Seko Michal (ext.)Banská Bystrica0moc.l1511448960iamel1511448960goog@151144896074oke1511448960s.lah1511448960cim1511448960
Siman Pavol Bratislava02 3229 3247ks.ab1511448960vas@n1511448960amis.1511448960lovap1511448960
Šimo Vladimír Bratislava02 3229 3220ks.ab1511448960vas@o1511448960mis.r1511448960imida1511448960lv1511448960
Šipková Mária Bratislava02 3229 3201ks.ab1511448960vas@t1511448960snilo1511448960eg1511448960
Soták Ján Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@k1511448960atos1511448960
Starek Dušan Bratislava02 3229 3219ks.ab1511448960vas@k1511448960erats1511448960.nasu1511448960d1511448960
Šurka Juraj Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960krus1511448960
Svitáčová Alžbeta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960vocat1511448960ivs1511448960
Sýkorová Jana Bratislava02 3229 3205ks.ab1511448960vas@a1511448960vorok1511448960ys.an1511448960aj1511448960
Sýkorová Martina Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960vorok1511448960ys1511448960
Szabóová Monika Bratislava02 3229 3212ks.ab1511448960vas@a1511448960vooba1511448960zs.ak1511448960inom1511448960
Tomašových Adam Bratislava02 3229 3214ks.ab1511448960vas@h1511448960cyvos1511448960amot.1511448960mada1511448960
Troppová Danka Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1511448960vas@a1511448960voppo1511448960rt1511448960
Vďačný Marek Bratislava02 3229 3204ks.ab1511448960vas@y1511448960ncadv1511448960.kera1511448960m1511448960
Vozár Jozef (emeritus)Bratislava02 3229 3203ks.ab1511448960vas@r1511448960azov.1511448960fezoj1511448960
Vršanský Peter Bratislava02 3229 3220ks.ab1511448960vas@y1511448960ksnas1511448960rv.re1511448960tep1511448960
Weissová Zuzana Bratislava02 3229 3225ks.ab1511448960vas@a1511448960vossi1511448960ew.an1511448960azuz1511448960
Žecová Katarína (ext.)Banská Bystrica0ks.yg1511448960oloeg1511448960@avoc1511448960ez.an1511448960irata1511448960k1511448960