Zoznam zamestnancov a doktorandov

 
Barna Peter Bratislava02 3229 3225ks.ab1506009196vas@a1506009196nrab.1506009196retep1506009196
Biroň Adrián Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@n1506009196orib1506009196
Broska Igor Bratislava02 3229 3202ks.ab1506009196vas@a1506009196ksorb1506009196.rogi1506009196
Budačová Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196vocad1506009196ub1506009196
Bukovina Jakub Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196nivok1506009196ub1506009196
Čerňanský Andrej Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@y1506009196ksnan1506009196rec1506009196
Demeterová Hana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196voret1506009196emed1506009196
Fekete Kamil Bratislava02 3229 3224ks.ab1506009196vas@e1506009196tekef1506009196.lima1506009196k1506009196
Fuksi Tomáš Bratislava02 3229 3224ks.ab1506009196vas@i1506009196skuf.1506009196samot1506009196
Golej Marián Bratislava02 3229 3214ks.ab1506009196vas@j1506009196elog.1506009196naira1506009196m1506009196
Halašiová Nataša Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@i1506009196salah1506009196
Hurai Vratislav Bratislava02 3229 3209ks.ab1506009196vas@i1506009196aruh.1506009196valsi1506009196tarv1506009196
Ivaničová Iveta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196vocin1506009196avi1506009196
Janák Marian Bratislava02 3229 3213ks.ab1506009196vas@k1506009196anaj.1506009196naira1506009196m1506009196
Jeleň Stanislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@n1506009196elej1506009196
Kleinová Adriana Bratislava02 3229 3211ks.ab1506009196vas@a1506009196vonie1506009196lk.an1506009196airda1506009196
Kotulová Júlia Bratislava0ude.h1506009196atu.i1506009196ge@av1506009196oluto1506009196kj1506009196
Kovacs Erika Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@s1506009196cavok1506009196
Kyška-Pipík Radovan Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@k1506009196ipip1506009196
Lexa Jaroslav Bratislava02 3229 3217ks.ab1506009196vas@a1506009196xel.v1506009196alsor1506009196aj1506009196
Luhová Ľubica Banská Bystrica048 321 3211
Luptáková Eva Bratislava02 3229 3210ks.ab1506009196vas@a1506009196vokat1506009196pul.a1506009196ve1506009196
Luptáková Jarmila Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196vokat1506009196pul1506009196
Madarás Ján Bratislava02 3229 3203ks.ab1506009196vas@s1506009196arada1506009196m.j1506009196
Matejková Anna Bratislava02 3229 3212ks.ab1506009196vas@a1506009196vosul1506009196em.an1506009196na1506009196
Michalík Jozef Bratislava02 3229 3206ks.ab1506009196vas@k1506009196ilahc1506009196im.fe1506009196zoj1506009196
Mikuš Tomáš Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@s1506009196ukim1506009196
Milovská Stanislava Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196ksvol1506009196im1506009196
Milovský Rastislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@y1506009196ksvol1506009196im1506009196
Mlynský Tomáš (ext.)Bratislava0
Müller Tamás Banská Bystrica048 321 3211moc.l1506009196iamg@150600919620dno1506009196gereb1506009196
Ozdínová Silvia Bratislava02 3229 3218ks.ab1506009196vas@a1506009196vonid1506009196zo.ai1506009196vlis1506009196
Packa Ľudovít Bratislava02 3229 3247
Paľová Henrieta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196volap1506009196
Petrík Igor Bratislava02 3229 3208ks.ab1506009196vas@k1506009196irtep1506009196.rogi1506009196
Petríková Eva Bratislava02 3229 3215ks.ab1506009196vas@a1506009196vokir1506009196tep.a1506009196ve1506009196
Pošteková Katarína Bratislava02 3229 3225ks.ab1506009196vas@a1506009196voket1506009196sop.a1506009196nirat1506009196ak1506009196
Pramuková Štefánia Bratislava02 3229 3247ks.ab1506009196vas@a1506009196kcail1506009196s.ain1506009196afets1506009196
Pulišová Zuzana Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196vosil1506009196up1506009196
Puškelová Ľubica Bratislava02 3229 3221ks.ab1506009196vas@a1506009196volek1506009196sup.a1506009196cibul1506009196
Ramaj Branislav Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@j1506009196amar1506009196
Rigová Jana Banská Bystrica048 321 3211
Seko Michal (ext.)Banská Bystrica0moc.l1506009196iamel1506009196goog@150600919674oke1506009196s.lah1506009196cim1506009196
Siman Pavol Bratislava02 3229 3247ks.ab1506009196vas@n1506009196amis.1506009196lovap1506009196
Šimo Vladimír Bratislava02 3229 3220ks.ab1506009196vas@o1506009196mis.r1506009196imida1506009196lv1506009196
Šipková Mária Bratislava02 3229 3201ks.ab1506009196vas@t1506009196snilo1506009196eg1506009196
Soták Ján Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@k1506009196atos1506009196
Starek Dušan Bratislava02 3229 3219ks.ab1506009196vas@k1506009196erats1506009196.nasu1506009196d1506009196
Šurka Juraj Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196krus1506009196
Svitáčová Alžbeta Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196vocat1506009196ivs1506009196
Sýkorová Jana Bratislava02 3229 3205ks.ab1506009196vas@a1506009196vorok1506009196ys.an1506009196aj1506009196
Sýkorová Martina Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196vorok1506009196ys1506009196
Szabóová Monika Bratislava02 3229 3212ks.ab1506009196vas@a1506009196vooba1506009196zs.ak1506009196inom1506009196
Tomašových Adam Bratislava02 3229 3214ks.ab1506009196vas@h1506009196cyvos1506009196amot.1506009196mada1506009196
Troppová Danka Banská Bystrica048 321 3211ks.bb1506009196vas@a1506009196voppo1506009196rt1506009196
Vďačný Marek Bratislava02 3229 3204ks.ab1506009196vas@y1506009196ncadv1506009196.kera1506009196m1506009196
Vozár Jozef (emeritus)Bratislava02 3229 3203ks.ab1506009196vas@r1506009196azov.1506009196fezoj1506009196
Vršanský Peter Bratislava02 3229 3220ks.ab1506009196vas@y1506009196ksnas1506009196rv.re1506009196tep1506009196
Weissová Zuzana Bratislava02 3229 3225ks.ab1506009196vas@a1506009196vossi1506009196ew.an1506009196azuz1506009196
Žecová Katarína (ext.)Banská Bystrica0ks.yg1506009196oloeg1506009196@avoc1506009196ez.an1506009196irata1506009196k1506009196