Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1534244683vas@a1534244683ksorb1534244683.rogi1534244683
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1534244683vas@i1534244683aruh.1534244683valsi1534244683tarv1534244683
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1534244683vas@k1534244683anaj.1534244683naira1534244683m1534244683
Kotulová Júlia 0ude.h1534244683atu.i1534244683ge@av1534244683oluto1534244683kj1534244683
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1534244683vas@a1534244683xel.v1534244683alsor1534244683aj1534244683
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1534244683vas@s1534244683arada1534244683m.j1534244683
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1534244683vas@k1534244683ilahc1534244683im.fe1534244683zoj1534244683
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1534244683vas@a1534244683vonid1534244683zo.ai1534244683vlis1534244683
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1534244683vas@k1534244683irtep1534244683.rogi1534244683
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1534244683vas@n1534244683amis.1534244683lovap1534244683
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1534244683vas@o1534244683mis.r1534244683imida1534244683lv1534244683
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1534244683vas@k1534244683erats1534244683.nasu1534244683d1534244683
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1534244683vas@h1534244683cyvos1534244683amot.1534244683mada1534244683
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1534244683vas@y1534244683ncadv1534244683.kera1534244683m1534244683
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1534244683vas@r1534244683azov.1534244683fezoj1534244683
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1534244683vas@y1534244683ksnas1534244683rv.re1534244683tep1534244683

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1534244683vas@a1534244683nrab.1534244683retep1534244683
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1534244683vas@e1534244683tekef1534244683.lima1534244683k1534244683
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1534244683vas@i1534244683skuf.1534244683samot1534244683
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1534244683vas@a1534244683voket1534244683sop.a1534244683nirat1534244683ak1534244683
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1534244683vas@a1534244683vossi1534244683ew.an1534244683azuz1534244683

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1534244683vas@j1534244683elog.1534244683naira1534244683m1534244683
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1534244683vas@a1534244683vonie1534244683lk.an1534244683airda1534244683
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1534244683vas@a1534244683vokat1534244683pul.a1534244683ve1534244683
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1534244683vas@a1534244683vosul1534244683em.an1534244683na1534244683
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1534244683vas@a1534244683vokir1534244683tep.a1534244683ve1534244683
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1534244683vas@a1534244683kcail1534244683s.ain1534244683afets1534244683
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1534244683vas@a1534244683volek1534244683sup.a1534244683cibul1534244683
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1534244683vas@t1534244683snilo1534244683eg1534244683
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1534244683vas@a1534244683vorok1534244683ys.an1534244683aj1534244683
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1534244683vas@a1534244683vooba1534244683zs.ak1534244683inom1534244683