Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1490661049vas@a1490661049ksorb1490661049.rogi1490661049
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1490661049vas@i1490661049aruh.1490661049valsi1490661049tarv1490661049
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1490661049vas@k1490661049anaj.1490661049naira1490661049m1490661049
Kotulová Júlia 0ude.h1490661049atu.i1490661049ge@av1490661049oluto1490661049kj1490661049
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1490661049vas@a1490661049xel.v1490661049alsor1490661049aj1490661049
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1490661049vas@s1490661049arada1490661049m.j1490661049
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1490661049vas@k1490661049ilahc1490661049im.fe1490661049zoj1490661049
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1490661049vas@a1490661049vonid1490661049zo.ai1490661049vlis1490661049
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1490661049vas@k1490661049irtep1490661049.rogi1490661049
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1490661049vas@n1490661049amis.1490661049lovap1490661049
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1490661049vas@o1490661049mis.r1490661049imida1490661049lv1490661049
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1490661049vas@k1490661049erats1490661049.nasu1490661049d1490661049
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1490661049vas@h1490661049cyvos1490661049amot.1490661049mada1490661049
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1490661049vas@y1490661049ncadv1490661049.kera1490661049m1490661049
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1490661049vas@r1490661049azov.1490661049fezoj1490661049
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1490661049vas@y1490661049ksnas1490661049rv.re1490661049tep1490661049

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1490661049vas@a1490661049nrab.1490661049retep1490661049
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1490661049vas@e1490661049tekef1490661049.lima1490661049k1490661049
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1490661049vas@i1490661049skuf.1490661049samot1490661049
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1490661049vas@a1490661049voket1490661049sop.a1490661049nirat1490661049ak1490661049
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1490661049vas@a1490661049vossi1490661049ew.an1490661049azuz1490661049

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1490661049vas@j1490661049elog.1490661049naira1490661049m1490661049
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1490661049vas@a1490661049vonie1490661049lk.an1490661049airda1490661049
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1490661049vas@a1490661049vokat1490661049pul.a1490661049ve1490661049
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1490661049vas@a1490661049vosul1490661049em.an1490661049na1490661049
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1490661049vas@a1490661049vokir1490661049tep.a1490661049ve1490661049
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1490661049vas@a1490661049kcail1490661049s.ain1490661049afets1490661049
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1490661049vas@a1490661049volek1490661049sup.a1490661049cibul1490661049
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1490661049vas@t1490661049snilo1490661049eg1490661049
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1490661049vas@a1490661049vorok1490661049ys.an1490661049aj1490661049
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1490661049vas@a1490661049vooba1490661049zs.ak1490661049inom1490661049