Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1500936502vas@a1500936502ksorb1500936502.rogi1500936502
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1500936502vas@i1500936502aruh.1500936502valsi1500936502tarv1500936502
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1500936502vas@k1500936502anaj.1500936502naira1500936502m1500936502
Kotulová Júlia 0ude.h1500936502atu.i1500936502ge@av1500936502oluto1500936502kj1500936502
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1500936502vas@a1500936502xel.v1500936502alsor1500936502aj1500936502
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1500936502vas@s1500936502arada1500936502m.j1500936502
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1500936502vas@k1500936502ilahc1500936502im.fe1500936502zoj1500936502
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1500936502vas@a1500936502vonid1500936502zo.ai1500936502vlis1500936502
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1500936502vas@k1500936502irtep1500936502.rogi1500936502
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1500936502vas@n1500936502amis.1500936502lovap1500936502
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1500936502vas@o1500936502mis.r1500936502imida1500936502lv1500936502
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1500936502vas@k1500936502erats1500936502.nasu1500936502d1500936502
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1500936502vas@h1500936502cyvos1500936502amot.1500936502mada1500936502
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1500936502vas@y1500936502ncadv1500936502.kera1500936502m1500936502
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1500936502vas@r1500936502azov.1500936502fezoj1500936502
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1500936502vas@y1500936502ksnas1500936502rv.re1500936502tep1500936502

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1500936502vas@a1500936502nrab.1500936502retep1500936502
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1500936502vas@e1500936502tekef1500936502.lima1500936502k1500936502
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1500936502vas@i1500936502skuf.1500936502samot1500936502
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1500936502vas@a1500936502voket1500936502sop.a1500936502nirat1500936502ak1500936502
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1500936502vas@a1500936502vossi1500936502ew.an1500936502azuz1500936502

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1500936502vas@j1500936502elog.1500936502naira1500936502m1500936502
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1500936502vas@a1500936502vonie1500936502lk.an1500936502airda1500936502
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1500936502vas@a1500936502vokat1500936502pul.a1500936502ve1500936502
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1500936502vas@a1500936502vosul1500936502em.an1500936502na1500936502
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1500936502vas@a1500936502vokir1500936502tep.a1500936502ve1500936502
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1500936502vas@a1500936502kcail1500936502s.ain1500936502afets1500936502
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1500936502vas@a1500936502volek1500936502sup.a1500936502cibul1500936502
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1500936502vas@t1500936502snilo1500936502eg1500936502
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1500936502vas@a1500936502vorok1500936502ys.an1500936502aj1500936502
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1500936502vas@a1500936502vooba1500936502zs.ak1500936502inom1500936502