Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1511448815vas@a1511448815ksorb1511448815.rogi1511448815
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1511448815vas@i1511448815aruh.1511448815valsi1511448815tarv1511448815
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1511448815vas@k1511448815anaj.1511448815naira1511448815m1511448815
Kotulová Júlia 0ude.h1511448815atu.i1511448815ge@av1511448815oluto1511448815kj1511448815
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1511448815vas@a1511448815xel.v1511448815alsor1511448815aj1511448815
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1511448815vas@s1511448815arada1511448815m.j1511448815
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1511448815vas@k1511448815ilahc1511448815im.fe1511448815zoj1511448815
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1511448815vas@a1511448815vonid1511448815zo.ai1511448815vlis1511448815
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1511448815vas@k1511448815irtep1511448815.rogi1511448815
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1511448815vas@n1511448815amis.1511448815lovap1511448815
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1511448815vas@o1511448815mis.r1511448815imida1511448815lv1511448815
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1511448815vas@k1511448815erats1511448815.nasu1511448815d1511448815
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1511448815vas@h1511448815cyvos1511448815amot.1511448815mada1511448815
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1511448815vas@y1511448815ncadv1511448815.kera1511448815m1511448815
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1511448815vas@r1511448815azov.1511448815fezoj1511448815
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1511448815vas@y1511448815ksnas1511448815rv.re1511448815tep1511448815

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1511448815vas@a1511448815nrab.1511448815retep1511448815
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1511448815vas@e1511448815tekef1511448815.lima1511448815k1511448815
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1511448815vas@i1511448815skuf.1511448815samot1511448815
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1511448815vas@a1511448815voket1511448815sop.a1511448815nirat1511448815ak1511448815
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1511448815vas@a1511448815vossi1511448815ew.an1511448815azuz1511448815

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1511448815vas@j1511448815elog.1511448815naira1511448815m1511448815
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1511448815vas@a1511448815vonie1511448815lk.an1511448815airda1511448815
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1511448815vas@a1511448815vokat1511448815pul.a1511448815ve1511448815
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1511448815vas@a1511448815vosul1511448815em.an1511448815na1511448815
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1511448815vas@a1511448815vokir1511448815tep.a1511448815ve1511448815
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1511448815vas@a1511448815kcail1511448815s.ain1511448815afets1511448815
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1511448815vas@a1511448815volek1511448815sup.a1511448815cibul1511448815
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1511448815vas@t1511448815snilo1511448815eg1511448815
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1511448815vas@a1511448815vorok1511448815ys.an1511448815aj1511448815
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1511448815vas@a1511448815vooba1511448815zs.ak1511448815inom1511448815