Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1544967061vas@a1544967061ksorb1544967061.rogi1544967061
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1544967061vas@i1544967061aruh.1544967061valsi1544967061tarv1544967061
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1544967061vas@k1544967061anaj.1544967061naira1544967061m1544967061
Kotulová Júlia 0ude.h1544967061atu.i1544967061ge@av1544967061oluto1544967061kj1544967061
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1544967061vas@a1544967061xel.v1544967061alsor1544967061aj1544967061
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1544967061vas@s1544967061arada1544967061m.j1544967061
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1544967061vas@k1544967061ilahc1544967061im.fe1544967061zoj1544967061
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1544967061vas@a1544967061vonid1544967061zo.ai1544967061vlis1544967061
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1544967061vas@k1544967061irtep1544967061.rogi1544967061
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1544967061vas@n1544967061amis.1544967061lovap1544967061
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1544967061vas@o1544967061mis.r1544967061imida1544967061lv1544967061
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1544967061vas@k1544967061erats1544967061.nasu1544967061d1544967061
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1544967061vas@h1544967061cyvos1544967061amot.1544967061mada1544967061
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1544967061vas@y1544967061ncadv1544967061.kera1544967061m1544967061
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1544967061vas@r1544967061azov.1544967061fezoj1544967061
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1544967061vas@y1544967061ksnas1544967061rv.re1544967061tep1544967061

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1544967061vas@a1544967061nrab.1544967061retep1544967061
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1544967061vas@e1544967061tekef1544967061.lima1544967061k1544967061
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1544967061vas@i1544967061skuf.1544967061samot1544967061
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1544967061vas@a1544967061voket1544967061sop.a1544967061nirat1544967061ak1544967061
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1544967061vas@a1544967061vossi1544967061ew.an1544967061azuz1544967061

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1544967061vas@j1544967061elog.1544967061naira1544967061m1544967061
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1544967061vas@a1544967061vonie1544967061lk.an1544967061airda1544967061
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1544967061vas@a1544967061vokat1544967061pul.a1544967061ve1544967061
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1544967061vas@a1544967061vosul1544967061em.an1544967061na1544967061
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1544967061vas@a1544967061vokir1544967061tep.a1544967061ve1544967061
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1544967061vas@a1544967061kcail1544967061s.ain1544967061afets1544967061
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1544967061vas@a1544967061volek1544967061sup.a1544967061cibul1544967061
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1544967061vas@t1544967061snilo1544967061eg1544967061
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1544967061vas@a1544967061vorok1544967061ys.an1544967061aj1544967061
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1544967061vas@a1544967061vooba1544967061zs.ak1544967061inom1544967061