Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1518999247vas@a1518999247ksorb1518999247.rogi1518999247
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1518999247vas@i1518999247aruh.1518999247valsi1518999247tarv1518999247
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1518999247vas@k1518999247anaj.1518999247naira1518999247m1518999247
Kotulová Júlia 0ude.h1518999247atu.i1518999247ge@av1518999247oluto1518999247kj1518999247
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1518999247vas@a1518999247xel.v1518999247alsor1518999247aj1518999247
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1518999247vas@s1518999247arada1518999247m.j1518999247
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1518999247vas@k1518999247ilahc1518999247im.fe1518999247zoj1518999247
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1518999247vas@a1518999247vonid1518999247zo.ai1518999247vlis1518999247
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1518999247vas@k1518999247irtep1518999247.rogi1518999247
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1518999247vas@n1518999247amis.1518999247lovap1518999247
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1518999247vas@o1518999247mis.r1518999247imida1518999247lv1518999247
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1518999247vas@k1518999247erats1518999247.nasu1518999247d1518999247
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1518999247vas@h1518999247cyvos1518999247amot.1518999247mada1518999247
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1518999247vas@y1518999247ncadv1518999247.kera1518999247m1518999247
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1518999247vas@r1518999247azov.1518999247fezoj1518999247
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1518999247vas@y1518999247ksnas1518999247rv.re1518999247tep1518999247

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1518999247vas@a1518999247nrab.1518999247retep1518999247
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1518999247vas@e1518999247tekef1518999247.lima1518999247k1518999247
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1518999247vas@i1518999247skuf.1518999247samot1518999247
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1518999247vas@a1518999247voket1518999247sop.a1518999247nirat1518999247ak1518999247
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1518999247vas@a1518999247vossi1518999247ew.an1518999247azuz1518999247

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1518999247vas@j1518999247elog.1518999247naira1518999247m1518999247
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1518999247vas@a1518999247vonie1518999247lk.an1518999247airda1518999247
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1518999247vas@a1518999247vokat1518999247pul.a1518999247ve1518999247
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1518999247vas@a1518999247vosul1518999247em.an1518999247na1518999247
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1518999247vas@a1518999247vokir1518999247tep.a1518999247ve1518999247
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1518999247vas@a1518999247kcail1518999247s.ain1518999247afets1518999247
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1518999247vas@a1518999247volek1518999247sup.a1518999247cibul1518999247
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1518999247vas@t1518999247snilo1518999247eg1518999247
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1518999247vas@a1518999247vorok1518999247ys.an1518999247aj1518999247
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1518999247vas@a1518999247vooba1518999247zs.ak1518999247inom1518999247