Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1488169829vas@a1488169829ksorb1488169829.rogi1488169829
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1488169829vas@i1488169829aruh.1488169829valsi1488169829tarv1488169829
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1488169829vas@k1488169829anaj.1488169829naira1488169829m1488169829
Kotulová Júlia 0ude.h1488169829atu.i1488169829ge@av1488169829oluto1488169829kj1488169829
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1488169829vas@a1488169829xel.v1488169829alsor1488169829aj1488169829
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1488169829vas@s1488169829arada1488169829m.j1488169829
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1488169829vas@k1488169829ilahc1488169829im.fe1488169829zoj1488169829
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1488169829vas@a1488169829vonid1488169829zo.ai1488169829vlis1488169829
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1488169829vas@k1488169829irtep1488169829.rogi1488169829
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1488169829vas@n1488169829amis.1488169829lovap1488169829
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1488169829vas@o1488169829mis.r1488169829imida1488169829lv1488169829
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1488169829vas@k1488169829erats1488169829.nasu1488169829d1488169829
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1488169829vas@h1488169829cyvos1488169829amot.1488169829mada1488169829
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1488169829vas@y1488169829ncadv1488169829.kera1488169829m1488169829
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1488169829vas@r1488169829azov.1488169829fezoj1488169829
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1488169829vas@y1488169829ksnas1488169829rv.re1488169829tep1488169829

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1488169829vas@a1488169829nrab.1488169829retep1488169829
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1488169829vas@e1488169829tekef1488169829.lima1488169829k1488169829
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1488169829vas@i1488169829skuf.1488169829samot1488169829
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1488169829vas@a1488169829voket1488169829sop.a1488169829nirat1488169829ak1488169829
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1488169829vas@a1488169829vossi1488169829ew.an1488169829azuz1488169829

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1488169829vas@j1488169829elog.1488169829naira1488169829m1488169829
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1488169829vas@a1488169829vonie1488169829lk.an1488169829airda1488169829
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1488169829vas@a1488169829vokat1488169829pul.a1488169829ve1488169829
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1488169829vas@a1488169829vosul1488169829em.an1488169829na1488169829
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1488169829vas@a1488169829vokir1488169829tep.a1488169829ve1488169829
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1488169829vas@a1488169829kcail1488169829s.ain1488169829afets1488169829
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1488169829vas@a1488169829volek1488169829sup.a1488169829cibul1488169829
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1488169829vas@t1488169829snilo1488169829eg1488169829
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1488169829vas@a1488169829vorok1488169829ys.an1488169829aj1488169829
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1488169829vas@a1488169829vooba1488169829zs.ak1488169829inom1488169829