Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1493101896vas@a1493101896ksorb1493101896.rogi1493101896
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1493101896vas@i1493101896aruh.1493101896valsi1493101896tarv1493101896
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1493101896vas@k1493101896anaj.1493101896naira1493101896m1493101896
Kotulová Júlia 0ude.h1493101896atu.i1493101896ge@av1493101896oluto1493101896kj1493101896
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1493101896vas@a1493101896xel.v1493101896alsor1493101896aj1493101896
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1493101896vas@s1493101896arada1493101896m.j1493101896
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1493101896vas@k1493101896ilahc1493101896im.fe1493101896zoj1493101896
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1493101896vas@a1493101896vonid1493101896zo.ai1493101896vlis1493101896
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1493101896vas@k1493101896irtep1493101896.rogi1493101896
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1493101896vas@n1493101896amis.1493101896lovap1493101896
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1493101896vas@o1493101896mis.r1493101896imida1493101896lv1493101896
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1493101896vas@k1493101896erats1493101896.nasu1493101896d1493101896
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1493101896vas@h1493101896cyvos1493101896amot.1493101896mada1493101896
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1493101896vas@y1493101896ncadv1493101896.kera1493101896m1493101896
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1493101896vas@r1493101896azov.1493101896fezoj1493101896
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1493101896vas@y1493101896ksnas1493101896rv.re1493101896tep1493101896

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1493101896vas@a1493101896nrab.1493101896retep1493101896
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1493101896vas@e1493101896tekef1493101896.lima1493101896k1493101896
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1493101896vas@i1493101896skuf.1493101896samot1493101896
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1493101896vas@a1493101896voket1493101896sop.a1493101896nirat1493101896ak1493101896
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1493101896vas@a1493101896vossi1493101896ew.an1493101896azuz1493101896

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1493101896vas@j1493101896elog.1493101896naira1493101896m1493101896
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1493101896vas@a1493101896vonie1493101896lk.an1493101896airda1493101896
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1493101896vas@a1493101896vokat1493101896pul.a1493101896ve1493101896
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1493101896vas@a1493101896vosul1493101896em.an1493101896na1493101896
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1493101896vas@a1493101896vokir1493101896tep.a1493101896ve1493101896
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1493101896vas@a1493101896kcail1493101896s.ain1493101896afets1493101896
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1493101896vas@a1493101896volek1493101896sup.a1493101896cibul1493101896
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1493101896vas@t1493101896snilo1493101896eg1493101896
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1493101896vas@a1493101896vorok1493101896ys.an1493101896aj1493101896
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1493101896vas@a1493101896vooba1493101896zs.ak1493101896inom1493101896