Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1529396720vas@a1529396720ksorb1529396720.rogi1529396720
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1529396720vas@i1529396720aruh.1529396720valsi1529396720tarv1529396720
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1529396720vas@k1529396720anaj.1529396720naira1529396720m1529396720
Kotulová Júlia 0ude.h1529396720atu.i1529396720ge@av1529396720oluto1529396720kj1529396720
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1529396720vas@a1529396720xel.v1529396720alsor1529396720aj1529396720
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1529396720vas@s1529396720arada1529396720m.j1529396720
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1529396720vas@k1529396720ilahc1529396720im.fe1529396720zoj1529396720
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1529396720vas@a1529396720vonid1529396720zo.ai1529396720vlis1529396720
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1529396720vas@k1529396720irtep1529396720.rogi1529396720
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1529396720vas@n1529396720amis.1529396720lovap1529396720
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1529396720vas@o1529396720mis.r1529396720imida1529396720lv1529396720
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1529396720vas@k1529396720erats1529396720.nasu1529396720d1529396720
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1529396720vas@h1529396720cyvos1529396720amot.1529396720mada1529396720
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1529396720vas@y1529396720ncadv1529396720.kera1529396720m1529396720
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1529396720vas@r1529396720azov.1529396720fezoj1529396720
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1529396720vas@y1529396720ksnas1529396720rv.re1529396720tep1529396720

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1529396720vas@a1529396720nrab.1529396720retep1529396720
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1529396720vas@e1529396720tekef1529396720.lima1529396720k1529396720
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1529396720vas@i1529396720skuf.1529396720samot1529396720
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1529396720vas@a1529396720voket1529396720sop.a1529396720nirat1529396720ak1529396720
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1529396720vas@a1529396720vossi1529396720ew.an1529396720azuz1529396720

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1529396720vas@j1529396720elog.1529396720naira1529396720m1529396720
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1529396720vas@a1529396720vonie1529396720lk.an1529396720airda1529396720
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1529396720vas@a1529396720vokat1529396720pul.a1529396720ve1529396720
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1529396720vas@a1529396720vosul1529396720em.an1529396720na1529396720
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1529396720vas@a1529396720vokir1529396720tep.a1529396720ve1529396720
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1529396720vas@a1529396720kcail1529396720s.ain1529396720afets1529396720
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1529396720vas@a1529396720volek1529396720sup.a1529396720cibul1529396720
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1529396720vas@t1529396720snilo1529396720eg1529396720
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1529396720vas@a1529396720vorok1529396720ys.an1529396720aj1529396720
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1529396720vas@a1529396720vooba1529396720zs.ak1529396720inom1529396720