Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1495743176vas@a1495743176ksorb1495743176.rogi1495743176
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1495743176vas@i1495743176aruh.1495743176valsi1495743176tarv1495743176
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1495743176vas@k1495743176anaj.1495743176naira1495743176m1495743176
Kotulová Júlia 0ude.h1495743176atu.i1495743176ge@av1495743176oluto1495743176kj1495743176
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1495743176vas@a1495743176xel.v1495743176alsor1495743176aj1495743176
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1495743176vas@s1495743176arada1495743176m.j1495743176
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1495743176vas@k1495743176ilahc1495743176im.fe1495743176zoj1495743176
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1495743176vas@a1495743176vonid1495743176zo.ai1495743176vlis1495743176
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1495743176vas@k1495743176irtep1495743176.rogi1495743176
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1495743176vas@n1495743176amis.1495743176lovap1495743176
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1495743176vas@o1495743176mis.r1495743176imida1495743176lv1495743176
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1495743176vas@k1495743176erats1495743176.nasu1495743176d1495743176
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1495743176vas@h1495743176cyvos1495743176amot.1495743176mada1495743176
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1495743176vas@y1495743176ncadv1495743176.kera1495743176m1495743176
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1495743176vas@r1495743176azov.1495743176fezoj1495743176
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1495743176vas@y1495743176ksnas1495743176rv.re1495743176tep1495743176

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1495743176vas@a1495743176nrab.1495743176retep1495743176
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1495743176vas@e1495743176tekef1495743176.lima1495743176k1495743176
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1495743176vas@i1495743176skuf.1495743176samot1495743176
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1495743176vas@a1495743176voket1495743176sop.a1495743176nirat1495743176ak1495743176
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1495743176vas@a1495743176vossi1495743176ew.an1495743176azuz1495743176

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1495743176vas@j1495743176elog.1495743176naira1495743176m1495743176
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1495743176vas@a1495743176vonie1495743176lk.an1495743176airda1495743176
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1495743176vas@a1495743176vokat1495743176pul.a1495743176ve1495743176
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1495743176vas@a1495743176vosul1495743176em.an1495743176na1495743176
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1495743176vas@a1495743176vokir1495743176tep.a1495743176ve1495743176
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1495743176vas@a1495743176kcail1495743176s.ain1495743176afets1495743176
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1495743176vas@a1495743176volek1495743176sup.a1495743176cibul1495743176
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1495743176vas@t1495743176snilo1495743176eg1495743176
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1495743176vas@a1495743176vorok1495743176ys.an1495743176aj1495743176
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1495743176vas@a1495743176vooba1495743176zs.ak1495743176inom1495743176