Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1524461152vas@a1524461152ksorb1524461152.rogi1524461152
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1524461152vas@i1524461152aruh.1524461152valsi1524461152tarv1524461152
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1524461152vas@k1524461152anaj.1524461152naira1524461152m1524461152
Kotulová Júlia 0ude.h1524461152atu.i1524461152ge@av1524461152oluto1524461152kj1524461152
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1524461152vas@a1524461152xel.v1524461152alsor1524461152aj1524461152
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1524461152vas@s1524461152arada1524461152m.j1524461152
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1524461152vas@k1524461152ilahc1524461152im.fe1524461152zoj1524461152
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1524461152vas@a1524461152vonid1524461152zo.ai1524461152vlis1524461152
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1524461152vas@k1524461152irtep1524461152.rogi1524461152
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1524461152vas@n1524461152amis.1524461152lovap1524461152
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1524461152vas@o1524461152mis.r1524461152imida1524461152lv1524461152
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1524461152vas@k1524461152erats1524461152.nasu1524461152d1524461152
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1524461152vas@h1524461152cyvos1524461152amot.1524461152mada1524461152
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1524461152vas@y1524461152ncadv1524461152.kera1524461152m1524461152
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1524461152vas@r1524461152azov.1524461152fezoj1524461152
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1524461152vas@y1524461152ksnas1524461152rv.re1524461152tep1524461152

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1524461152vas@a1524461152nrab.1524461152retep1524461152
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1524461152vas@e1524461152tekef1524461152.lima1524461152k1524461152
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1524461152vas@i1524461152skuf.1524461152samot1524461152
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1524461152vas@a1524461152voket1524461152sop.a1524461152nirat1524461152ak1524461152
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1524461152vas@a1524461152vossi1524461152ew.an1524461152azuz1524461152

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1524461152vas@j1524461152elog.1524461152naira1524461152m1524461152
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1524461152vas@a1524461152vonie1524461152lk.an1524461152airda1524461152
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1524461152vas@a1524461152vokat1524461152pul.a1524461152ve1524461152
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1524461152vas@a1524461152vosul1524461152em.an1524461152na1524461152
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1524461152vas@a1524461152vokir1524461152tep.a1524461152ve1524461152
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1524461152vas@a1524461152kcail1524461152s.ain1524461152afets1524461152
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1524461152vas@a1524461152volek1524461152sup.a1524461152cibul1524461152
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1524461152vas@t1524461152snilo1524461152eg1524461152
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1524461152vas@a1524461152vorok1524461152ys.an1524461152aj1524461152
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1524461152vas@a1524461152vooba1524461152zs.ak1524461152inom1524461152