Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1540274175vas@a1540274175ksorb1540274175.rogi1540274175
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1540274175vas@i1540274175aruh.1540274175valsi1540274175tarv1540274175
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1540274175vas@k1540274175anaj.1540274175naira1540274175m1540274175
Kotulová Júlia 0ude.h1540274175atu.i1540274175ge@av1540274175oluto1540274175kj1540274175
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1540274175vas@a1540274175xel.v1540274175alsor1540274175aj1540274175
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1540274175vas@s1540274175arada1540274175m.j1540274175
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1540274175vas@k1540274175ilahc1540274175im.fe1540274175zoj1540274175
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1540274175vas@a1540274175vonid1540274175zo.ai1540274175vlis1540274175
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1540274175vas@k1540274175irtep1540274175.rogi1540274175
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1540274175vas@n1540274175amis.1540274175lovap1540274175
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1540274175vas@o1540274175mis.r1540274175imida1540274175lv1540274175
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1540274175vas@k1540274175erats1540274175.nasu1540274175d1540274175
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1540274175vas@h1540274175cyvos1540274175amot.1540274175mada1540274175
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1540274175vas@y1540274175ncadv1540274175.kera1540274175m1540274175
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1540274175vas@r1540274175azov.1540274175fezoj1540274175
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1540274175vas@y1540274175ksnas1540274175rv.re1540274175tep1540274175

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1540274175vas@a1540274175nrab.1540274175retep1540274175
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1540274175vas@e1540274175tekef1540274175.lima1540274175k1540274175
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1540274175vas@i1540274175skuf.1540274175samot1540274175
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1540274175vas@a1540274175voket1540274175sop.a1540274175nirat1540274175ak1540274175
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1540274175vas@a1540274175vossi1540274175ew.an1540274175azuz1540274175

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1540274175vas@j1540274175elog.1540274175naira1540274175m1540274175
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1540274175vas@a1540274175vonie1540274175lk.an1540274175airda1540274175
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1540274175vas@a1540274175vokat1540274175pul.a1540274175ve1540274175
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1540274175vas@a1540274175vosul1540274175em.an1540274175na1540274175
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1540274175vas@a1540274175vokir1540274175tep.a1540274175ve1540274175
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1540274175vas@a1540274175kcail1540274175s.ain1540274175afets1540274175
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1540274175vas@a1540274175volek1540274175sup.a1540274175cibul1540274175
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1540274175vas@t1540274175snilo1540274175eg1540274175
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1540274175vas@a1540274175vorok1540274175ys.an1540274175aj1540274175
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1540274175vas@a1540274175vooba1540274175zs.ak1540274175inom1540274175