Zamestnanci – Bratislava

 

Vedeckí pracovníci:

Broska Igor 02 3229 3202ks.ab1506009251vas@a1506009251ksorb1506009251.rogi1506009251
Hurai Vratislav 02 3229 3209ks.ab1506009251vas@i1506009251aruh.1506009251valsi1506009251tarv1506009251
Janák Marian 02 3229 3213ks.ab1506009251vas@k1506009251anaj.1506009251naira1506009251m1506009251
Kotulová Júlia 0ude.h1506009251atu.i1506009251ge@av1506009251oluto1506009251kj1506009251
Lexa Jaroslav 02 3229 3217ks.ab1506009251vas@a1506009251xel.v1506009251alsor1506009251aj1506009251
Madarás Ján 02 3229 3203ks.ab1506009251vas@s1506009251arada1506009251m.j1506009251
Michalík Jozef 02 3229 3206ks.ab1506009251vas@k1506009251ilahc1506009251im.fe1506009251zoj1506009251
Ozdínová Silvia 02 3229 3218ks.ab1506009251vas@a1506009251vonid1506009251zo.ai1506009251vlis1506009251
Petrík Igor 02 3229 3208ks.ab1506009251vas@k1506009251irtep1506009251.rogi1506009251
Siman Pavol 02 3229 3247ks.ab1506009251vas@n1506009251amis.1506009251lovap1506009251
Šimo Vladimír 02 3229 3220ks.ab1506009251vas@o1506009251mis.r1506009251imida1506009251lv1506009251
Starek Dušan 02 3229 3219ks.ab1506009251vas@k1506009251erats1506009251.nasu1506009251d1506009251
Tomašových Adam 02 3229 3214ks.ab1506009251vas@h1506009251cyvos1506009251amot.1506009251mada1506009251
Vďačný Marek 02 3229 3204ks.ab1506009251vas@y1506009251ncadv1506009251.kera1506009251m1506009251
Vozár Jozef (emeritus)02 3229 3203ks.ab1506009251vas@r1506009251azov.1506009251fezoj1506009251
Vršanský Peter 02 3229 3220ks.ab1506009251vas@y1506009251ksnas1506009251rv.re1506009251tep1506009251

 

Doktorandi:

Barna Peter 02 3229 3225ks.ab1506009251vas@a1506009251nrab.1506009251retep1506009251
Fekete Kamil 02 3229 3224ks.ab1506009251vas@e1506009251tekef1506009251.lima1506009251k1506009251
Fuksi Tomáš 02 3229 3224ks.ab1506009251vas@i1506009251skuf.1506009251samot1506009251
Mlynský Tomáš (ext.)0
Pošteková Katarína 02 3229 3225ks.ab1506009251vas@a1506009251voket1506009251sop.a1506009251nirat1506009251ak1506009251
Weissová Zuzana 02 3229 3225ks.ab1506009251vas@a1506009251vossi1506009251ew.an1506009251azuz1506009251

 

Ostatní zamestnanci:

Golej Marián 02 3229 3214ks.ab1506009251vas@j1506009251elog.1506009251naira1506009251m1506009251
Kleinová Adriana 02 3229 3211ks.ab1506009251vas@a1506009251vonie1506009251lk.an1506009251airda1506009251
Luptáková Eva 02 3229 3210ks.ab1506009251vas@a1506009251vokat1506009251pul.a1506009251ve1506009251
Matejková Anna 02 3229 3212ks.ab1506009251vas@a1506009251vosul1506009251em.an1506009251na1506009251
Packa Ľudovít 02 3229 3247
Petríková Eva 02 3229 3215ks.ab1506009251vas@a1506009251vokir1506009251tep.a1506009251ve1506009251
Pramuková Štefánia 02 3229 3247ks.ab1506009251vas@a1506009251kcail1506009251s.ain1506009251afets1506009251
Puškelová Ľubica 02 3229 3221ks.ab1506009251vas@a1506009251volek1506009251sup.a1506009251cibul1506009251
Šipková Mária 02 3229 3201ks.ab1506009251vas@t1506009251snilo1506009251eg1506009251
Sýkorová Jana 02 3229 3205ks.ab1506009251vas@a1506009251vorok1506009251ys.an1506009251aj1506009251
Szabóová Monika 02 3229 3212ks.ab1506009251vas@a1506009251vooba1506009251zs.ak1506009251inom1506009251