Mgr. Tomáš FUKSI

 
doktorand


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Telefón:02 3229 3224
E-mail:ks.ab1516374300vas@i1516374300skuf.1516374300samot1516374300
ks.ab1516374300vas@u1516374300fotlo1516374300eg1516374300
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Morfologická variabilita brachiopódov z vrchnej jury Tetydného oceánu

Školiteľ: Mgr. Adam Tomašových, PhD.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0136/15 - Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)