Mgr. Marián GOLEJ, PhD.

 
odborný pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3214
E-mail:ks.ab1547639524vas@j1547639524elog.1547639524naira1547639524m1547639524
ks.ab1547639524vas@l1547639524ogmlo1547639524eg1547639524
Osobná webstránka:

Ďalšie informácieProjekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0136/15 - Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
VEGA 2/0094/14 - Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát

 

Ukončené projekty:

APVV 0248-07 - Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury

Vybrané publikácie

MICHALÍK, J. - LINTNEROVÁ, O. - WOJCIK-TABOL, P. - GAZDZICKI, A. - GRABOWSKI, J. - GOLEJ, M. - ŠIMO, V. – ZAHRADNÍKOVÁ, B. Paleoenvironments during the Rhaetian transgression and the colonization history of marine biota in the Fatric Unit (Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 39-62.
MICHALÍK, J. - VAŠÍČEK, Z. - BOOROVÁ, D. - GOLEJ, M. - HALÁSOVÁ, E. - HORT, P. - LEDVÁK, P. - LINTNEROVÁ, O. - MĚCHOVÁ, L. - ŠIMO, V. - ŠIMONOVÁ, V. - REHÁKOVÁ, D. - SCHLŐGL, J. - SKUPIEN, P. - SMREČKOVÁ, M. - SOTÁK, J. - ZAHRADNIKOVÁ, B. Vrch Butkov : kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života : a stone archive of Slovakian mountains and of the Mesozoic sea life history. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academy of Sciences, Geological Institute : Veda Editorial house, 2013. 164 s. ISBN 978-80-224-1287-2
OLŠAVSKÝ, M. - ŠIMO, V. - GOLEJ, M. Hronsecké vrstvy: korelačný člen medzi silicikom s. I. (drienocký príkrov) a hronikom (frankovský príkrov; Západné Karpaty). In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 4, p. 407-418.
SCHLÖGL, J. - MANGOLD, C. - TOMAŠOVÝCH, A. - GOLEJ, M. Early and Middle Callovian ammonites from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) in hiatal successions: unique biostratigraphic evidence from sediment-filled fissure deposits. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 2009, vol. 252, no. 1, p. 55-79.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)