RNDr. Ján MADARÁS, PhD.

 
zástupca riaditeľa, vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3203
E-mail:ks.ab1532337886vas@s1532337886arada1532337886m.j1532337886
ks.ab1532337886vas@a1532337886majlo1532337886eg1532337886
Osobná webstránka:

Ďalšie informácieProjekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
Madarás Ján (Editor) - BARÁTH, I. - BISKUPIČ, R. - FERENC, Š. - GARGULÁK, M. - GAŽI, P. - LEHOTSKÝ, R. - KOHÚT, M. - KOVÁČIK, M. - MAGLAY, J. - MALÍK, P. - NAGY, A. - PIVKO, D. - PLAŠIENKA, D. - ŠIMON, L. - ŠOLTÉS, S. - VLAČIKY, M.n - ZLINSKÁ, A. Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. 102 s. ISBN 978-80-8174-000-8

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)