Ing. Tomáš MLYNSKÝ

 
doktorand


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:0
E-mail:
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Jantárové šváby z čias dinosaurov.

Školiteľ: Mgr. Peter VRŠANSKÝ, PhD.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)