RNDr. Ľubica PUŠKELOVÁ

 
odborný pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3221
E-mail:ks.ab1547641562vas@a1547641562volek1547641562sup.a1547641562cibul1547641562
ks.ab1547641562vas@s1547641562uploe1547641562g1547641562
Osobná webstránka:

Ďalšie informácieProjekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

VVCE 0033/07 - Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu

Vybrané publikácie

BROSKA, Igor - BALÁŽ, Peter - BEZÁK, Vladimír - BRIMICH, Ladislav - ĎURIŠOVÁ, Anna - HUDÁČKOVÁ, Natália - JELEŇ, Stanislav - KOVÁČOVÁ, Marianna - LEXA, Jaroslav - MADARÁS, Ján - MALÍK, Peter - MICHALÍK, Jozef - NELIŠEROVÁ, Eva - ORFÁNUS, Tomáš - PAŽÁK, Peter - PETRÍK, Igor - PORUBČAN, Vladimír - PUŠKELOVÁ, Ľubica - SIMAN, Pavol - SLÁDEK, Ján - STAREK, Dušan - ŠEFČÁKOVÁ, A. - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara - ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.
ŠIMANSKÝ, V. - KOLENČÍK, M. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Effect of carbonates and bivalent cations and their relationships with soil organic matter from the view point of aggregate formation. In Agriculture. Poľnohospodárstvo : journal for Agricultural Sciences, 2014, vol. 60, n. 3, p. 77-86.
JÁNOŠÍK, M. - UHLÍK, P. - ČAPLOVIČOVÁ, M. - MADEJOVÁ, J. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Minerálna a geochemická charakterizácia premeny typu pokročilej argilitizácie na Au-porfýrovom ložisku Biely vrch, Slovensko - vrty DVE-10 a DVE-51. In Acta Geologica Slovaca, 2013, roč. 5, č. 1, s. 17-33.
KOLENČÍK, M. - URÍK, M. - BUJDOŠ, M. - GARDOŠOVÁ, K. - LITTERA, P. - PUŠKELOVÁ, Ľ. - GREGOR, M. - MATÚŠ, P. Lúhovanie hliníka, železa, cínu, kobaltu a zlata z elektronických odpadov pôsobením organických kyselín a mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. In Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 182-185.
ŠUCHA, V. - UHLÍK, P. - MADEJOVÁ, J. - PETIT, S. - KRAUS, I. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Particle properties of hydrothermal ammonium-bearing illite-smectite. In Clays and Clay Minerals, 2007, vol. 55, no. 1, p. 36-44.
HONTY, M. - ŠUCHA, V. - PUŠKELOVÁ, Ľ. Potassium fixation in smectites by wetting and drying in NaCl solution. In Geologica Carpathica, 2003, vol. 54, no. 4, p. 261-264.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)