Mgr. Marek VĎAČNÝ, PhD.

 

vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3204
E-mail:ks.ab1516508656vas@y1516508656ncadv1516508656.kera1516508656m1516508656
ks.ab1516508656vas@d1516508656vamlo1516508656eg1516508656
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie


Oblasť výskumu:
  • geochémia siliciklastických sedimentov
  • petrografia sedimentárnych hornín
  • ťažké minerály klastických sedimentov


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:


 

Ukončené projekty:Vybrané publikácie


VĎAČNÝ, M. – BAČÍK, P. Provenance of the Permian Malužiná Formation sandstones (Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians): evidence of garnet and tourmaline mineral chemistry. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 2, p. 83-97.

VOZÁROVÁ, A. – KONEČNÝ, P. – VĎAČNÝ, M. – VOZÁR, J. – ŠARINOVÁ, K. Provenance of Permian Malužiná Formation sandstones (Hronicum, Western Carpathians): evidence from monazite geochronology. In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 5, p. 329-338.

VĎAČNÝ, M. – VOZÁROVÁ, A. – VOZÁR, J. Geochemistry of the Permian sandstones from the Maluzina Formation in the Male Karpaty Mts (Hronic Unit, Western Carpathians, Slovakia): implications for source-area weathering, provenance and tectonic setting. In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 1, p. 23-38.

VĎAČNÝ, M. Provenance of the Malužiná Formation sandstones (Western Carpathians, Slovakia): constraints from standard petrography, cathodoluminescence imaging, and mineral chemistry of feldspars. In Geological Quarterly, 2013, vol. 57, no. 1, p. 61-72.


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)