Mgr. Peter VRŠANSKÝ, PhD.

 
vedecký pracovník


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3220
E-mail:ks.ab1544967065vas@y1544967065ksnas1544967065rv.re1544967065tep1544967065
ks.ab1544967065vas@a1544967065srvlo1544967065eg1544967065
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • Evolúcia a ochrana živočíchov a ekosystémov
Vzdelanie:
  • Mgr. na Univerzite Komenského Bratislava (diplom Ruskej akadémie vied so štúdijnými pobytmi v BNHM Londýn, Imperial College Ascot, AMNH New York, Greifswald University a i.)
  • PhD štúdium na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0012/14 - Šváby zo svetových jantárov
APVV-0436-12 - Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými

 

Ukončené projekty:

VEGA 2/0125/09 - Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom
AMBA (UNESCO) - Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (AMBA)

Vybrané publikácie

VRŠANSKÝ, P. - BECHLY, G. New predatory cockroaches (Insecta: Blattaria: Manipulatoridae fam.n.) from the Upper Cretaceous Myanmar amber. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 2, p. 133-138.
VRŠANSKÝ, P. - ARISTOV, D. Termites (Isoptera) from the Jurassic/Cretaceous boundary: Evidence for the longevity of their earliest genera. In European Journal of Entomology, 2014, vol. 111, no. 1, p. 137-141.
VRŠANSKÝ, P. - ORUŽINSKÝ, R. - BARNA, P. - VIDLIČKA, Ľ. - LABANDEIRA, C. C. Native Ectobius (Blattaria: Ectobiidae) From the Early Eocene Green River Formation of Colorado and Its Reintroduction to North America 49 Milion Years Later. In Annals of the Entomological Society of America, 2014, vol. 107, no. 1, p. 28-36.
VRŠANSKÝ, P. Mesozoic relative of the common synanthropic German cockroach (Blattodea). In Mitteilungen aus dem Museum fur Naturkunde in Berlin - Deutsche Entomologische Zeitschrift, 2014, vol. 55, no. 2, p. 215-221.
VRŠANSKÝ, P. - CHORVÁT D. Luminescent system of Lucihormetica luckae supported by fluorescence lifetime imaging. In Naturwissenschaften, 2013, vol. 100, no. 11, p. 1099-1101.
VRŠANSKÝ, P. - MAKHOUL, E. Mieroblattina pacis gen. et sp. n. – Upper Cretaceous cockroach (Blattida: Mesoblattinidae) from Nammoura limestone of Lebanon. In (D. Azar, M. Engel, E. Jarzembowski, L. Krogmann, J. Santiago-Blay eds). Insect Evolution in an Amberiferous and Stone Alphabet. - Brill, 2013, p. 165-172. E-ISBN: 9789004210714.
VRŠANSKÝ, P. - VAN DE KAMP, T. - AZAR, D. - PROKIN, A. - VIDLIČKA, Ľ. - VAGOVIČ, P. Cockroaches Probably Cleaned Up after Dinosaurs. In PLoS ONE, 2013, vol. 8., iss. 12, e80560.
VRŠANSKÝ, P. – VIDLIČKA, Ľ. – BARNA, P. – BUGDAEVA, E. – MARKEVICH, V. Paleocene origin of the cockroach families Blaberidae and Corydiidae: Evidence from Amur River region of Russia. In ZOOTAXA, 2013, vol. 3635, no. 2, p. 117-126.
LIANG, J-H. - VRŠANSKÝ, P. - REN, D. Variability and symmetry of a Jurassic nocturnal predatory cockroach (Blattida: Raphidiomimidae). In Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 2012, vol. 29, no. 2, p. 411-421.
VRŠANSKÝ, P. - ARISTOV, D. Enigmatic Late Permian cockroaches from Isady, Russia (Blattida: Mutoviidae fam. n.). In ZOOTAXA, 2012, vol. 3247, p. 19-31.
VRŠANSKÝ, P. - CHORVÁT, D. - FRITZSCHE, I. - HAIN, M. - ŠEVČÍK, R. Light-mimicking cockroaches indicate Tertiary origin of recent terrestrial luminescence. In Naturwissenschaften (The Science of Nature), 2012, vol. 99, no. 9, p. 739-749.
VRŠANSKÝ, P. - LIANG, J-H. - REN, D. Malformed cockroach (Insecta: Blattida: Liberiblattinidae) from the Middle Jurassic of Daohugou in Inner Mongolia, China. In Oriental Insects : An Internationa Journal of Taxonomy and Zoogeography of Insects and Other Land Arthropods of the Old World Tropics, 2012, vol. 46, no. 1, p. 12-18.
VRŠANSKÝ, P. - VIDLIČKA, Ľ. - ČIAMPOR, F., ml. - MARSH, F. Derived, still living cockroach genus Cariblattoides (Blattida: Blattellidae) from the Eocene sediments of Green River in Colorado, USA. In Insect Science, 2012, vol. 19, no. 2, p. 143-152 DOI: 10.1111/j.1744-7917.2010.01390.x.
VRŠANSKÝ, P. - CIFUENTES-RUIZ, P. - VIDLIČKA, Ľ. - ČIAMPOR, F., ml. - VEGA, F.J. Afro-Asian cockroach from Chiampas amber and the lost Tertiary American entomofauna. In Geologica Carpathica, 2011, vol. 62, no. 5, p. 463-475.
VRŠANSKÝ, P. A new genus and species of cockroach (Blattida: Phyloblattidae) from the Permian/Triassic boundary beds of Tunguska Basin in eastern Siberia, Russia. In ZOOTAXA, 2010, vol. 2353, p. 55-61.
VRŠANSKÝ, P. Cockroach as the Earliest Eusocial Animal. In Acta Geologica Sinica - English Edition, 2010, vol. 84, no. 4, p. 793-808.
LIANG, J-H. - VRŠANSKÝ, P. - REN, D. - SHIH, C. A new Jurassic carnivorous cockroach (Insecta, Blattaria, Raphidiomimidae) from the Inner Mongolia in China. In ZOOTAXA, 2009, vol. 1974, p. 17-30.
VRŠANSKÝ, P. - LIANG, J-H. - REN, D. Advanced morphology and behaviour of extinct earwig-like cockroaches (Blattida: Fuziidae fam. nov.). In Geologica Carpathica, 2009, vol. 60, no. 6, p. 449-462.
VRŠANSKÝ, P. Albian cockroaches (Insecta, Blattida) from French amber of Archingeay. In Geodiversitas, 2009, vol. 31, no. 1, p. 73-98.
ANISYUTKIN, L.N. - GRACHEV, V.G. - PONOMARENKO, A.G. - RASNITSYN, A.P. - VRŠANSKÝ, P. PART II: Fossil Insects in the Cretaceous Mangrove Facies of Southern Negev, Israel. In Plant – Arthropod Interactions in the Early Angiosperm History : Evidence from the Cretaceous of Israel. - Sofia : Pensoft, 2008, p. 189-223. ISBN 978–954–642-315-3.
VRŠANSKÝ, P. A complete larva of a Mesozoic (Early Cenomanian) cockroach (Insecta: Blattaria: Blattulidae) from the Sisteron amber (Alpes de Haute Provence, SE France). In Geologica Carpathica, 2008, vol. 59, no. 3, p. 269-272.
VRŠANSKÝ, P. Central ocellus of extinct cockroaches (Blattida: Caloblattinidae). In ZOOTAXA, 2008, vol. 1958, p. 41-50.
VRŠANSKÝ, P. Late Jurassic Cockroaches (Insecta, Blattaria) from the Houtiyn-Hotgor Locality in Mongolia. In Paleontological Journal, 2008, vol. 42, no. 1, p. 36-42.
VRŠANSKÝ, P. Mesozoic relative of the common synanthropic German cockroach (Blattida). In Deutsche Entomologische Zeitschrift, 2008, vol.55, no. 2, p. 215-221.
VRŠANSKÝ, P. New blattarians and a review of dictyopteran assemblages from the Lower Cretaceous of Mongolia. In Acta Palaeontologica Polonica, 2008, vol. 53, no. 1, p. 129-136.
CIFUENTES-RUIZ, P. - VRŠANSKÝ, P. - VEGA, F.J. - CEVALLOS-FERRIZ, S.R.S. - GONZALES-SORIANO, E. - DELGADO DE JESUS, C.R. Campanian terrestrial arthropods from the Cerro del Pueblo Formation, Difunta Group in northeastern Mexico. In Geologica Carpathica, 2006, vol. 57, no. 5, p. 347-354.
VRŠANSKÝ, P. Mass mutations of insects at the Jurassic/Cretaceous boundary? In Geologica Carpathica, 2005, vol. 56, no. 6, p. 473-482.
VRŠANSKÝ, P. Transitional Jurassic/Cretaceous cockroach assemblage (Insecta, Blattaria) from the Shar-Teg in Mongolia. In Geologica Carpathica, 2004, vol. 55, no. 6, p. 457-468.
VIDLIČKA, Ľ. - VRŠANSKÝ, P. - SHCHERBAKOV, D. Two new troglobitic cockroach species of the genus Speleoblatta (Blattaria: Nocticolidae) from North Thailand. In Journal of Natural History, 2003, vol. 37, p. 107-114.
VRŠANSKÝ, P. - RASNITSYN, A.P. - VISHNIAKOVA, V.N. Order Blattida Latreille, 1810. In History of Insects. - Dodrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 263-270. ISBN 1-4020-0026-X.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)