Mgr. Zuzana WEISSOVÁ

 
doktorand


Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 3229 3225
E-mail:ks.ab1516290013vas@a1516290013vossi1516290013ew.an1516290013azuz1516290013
ks.ab1516290013vas@i1516290013zuzlo1516290013eg1516290013
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky uloženia klastického materiálu v T/J hraničných súvrstviach

Školiteľ: doc. RNDr. Jozef MICHALÍK, DrSc.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0065/12 - Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia

 

Ukončené projekty:

VEGA 2/0100/11 - Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)

Vybrané publikácie

LINTNEROVÁ, O. - MICHALÍK, J. - UHLÍK, P. - SOTÁK, J. - WEISSOVÁ, Z. Latest Triassic climate humidification and kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit of the Tatra Mts.). In Geological Quarterly, 2013, vol. 57, no. 4, p. 701-728.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)