Zamestnanci – Banská Bystrica

 

Vedeckí pracovníci:

Biroň Adrián 048 321 3211ks.bb1540272397vas@n1540272397orib1540272397
Čerňanský Andrej 048 321 3211ks.bb1540272397vas@y1540272397ksnan1540272397rec1540272397
Jeleň Stanislav 048 321 3211ks.bb1540272397vas@n1540272397elej1540272397
Kyška-Pipík Radovan 048 321 3211ks.bb1540272397vas@k1540272397ipip1540272397
Luptáková Jarmila 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397vokat1540272397pul1540272397
Mikuš Tomáš 048 321 3211ks.bb1540272397vas@s1540272397ukim1540272397
Milovská Stanislava 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397ksvol1540272397im1540272397
Milovský Rastislav 048 321 3211ks.bb1540272397vas@y1540272397ksvol1540272397im1540272397
Müller Tamás 048 321 3211moc.l1540272397iamg@154027239720dno1540272397gereb1540272397
Soták Ján 048 321 3211ks.bb1540272397vas@k1540272397atos1540272397

 

Doktorandi:

Bukovina Jakub 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397nivok1540272397ub1540272397
Kovacs Erika 048 321 3211ks.bb1540272397vas@s1540272397cavok1540272397
Luhová Ľubica 048 321 3211
Pulišová Zuzana 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397vosil1540272397up1540272397
Rigová Jana 048 321 3211
Seko Michal (ext.)0moc.l1540272397iamel1540272397goog@154027239774oke1540272397s.lah1540272397cim1540272397
Sýkorová Martina 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397vorok1540272397ys1540272397
Žecová Katarína (ext.)0ks.yg1540272397oloeg1540272397@avoc1540272397ez.an1540272397irata1540272397k1540272397

 

Ostatní zamestnanci:

Budačová Stanislava 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397vocad1540272397ub1540272397
Demeterová Hana 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397voret1540272397emed1540272397
Halašiová Nataša 048 321 3211ks.bb1540272397vas@i1540272397salah1540272397
Ivaničová Iveta 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397vocin1540272397avi1540272397
Paľová Henrieta 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397volap1540272397
Ramaj Branislav 048 321 3211ks.bb1540272397vas@j1540272397amar1540272397
Šurka Juraj 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397krus1540272397
Svitáčová Alžbeta 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397vocat1540272397ivs1540272397
Troppová Danka 048 321 3211ks.bb1540272397vas@a1540272397voppo1540272397rt1540272397