Zamestnanci – Banská Bystrica

 

Vedeckí pracovníci:

Biroň Adrián 048 321 3211ks.bb1511448385vas@n1511448385orib1511448385
Čerňanský Andrej 048 321 3211ks.bb1511448385vas@y1511448385ksnan1511448385rec1511448385
Jeleň Stanislav 048 321 3211ks.bb1511448385vas@n1511448385elej1511448385
Kyška-Pipík Radovan 048 321 3211ks.bb1511448385vas@k1511448385ipip1511448385
Luptáková Jarmila 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385vokat1511448385pul1511448385
Mikuš Tomáš 048 321 3211ks.bb1511448385vas@s1511448385ukim1511448385
Milovská Stanislava 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385ksvol1511448385im1511448385
Milovský Rastislav 048 321 3211ks.bb1511448385vas@y1511448385ksvol1511448385im1511448385
Müller Tamás 048 321 3211moc.l1511448385iamg@151144838520dno1511448385gereb1511448385
Soták Ján 048 321 3211ks.bb1511448385vas@k1511448385atos1511448385

 

Doktorandi:

Bukovina Jakub 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385nivok1511448385ub1511448385
Kovacs Erika 048 321 3211ks.bb1511448385vas@s1511448385cavok1511448385
Luhová Ľubica 048 321 3211
Pulišová Zuzana 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385vosil1511448385up1511448385
Rigová Jana 048 321 3211
Seko Michal (ext.)0moc.l1511448385iamel1511448385goog@151144838574oke1511448385s.lah1511448385cim1511448385
Sýkorová Martina 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385vorok1511448385ys1511448385
Žecová Katarína (ext.)0ks.yg1511448385oloeg1511448385@avoc1511448385ez.an1511448385irata1511448385k1511448385

 

Ostatní zamestnanci:

Budačová Stanislava 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385vocad1511448385ub1511448385
Demeterová Hana 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385voret1511448385emed1511448385
Halašiová Nataša 048 321 3211ks.bb1511448385vas@i1511448385salah1511448385
Ivaničová Iveta 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385vocin1511448385avi1511448385
Paľová Henrieta 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385volap1511448385
Ramaj Branislav 048 321 3211ks.bb1511448385vas@j1511448385amar1511448385
Šurka Juraj 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385krus1511448385
Svitáčová Alžbeta 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385vocat1511448385ivs1511448385
Troppová Danka 048 321 3211ks.bb1511448385vas@a1511448385voppo1511448385rt1511448385