Mgr. Jakub BUKOVINA

 
doktorand


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1547643263vas@a1547643263nivok1547643263ub1547643263
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Evolúcia izotopového zloženia (O, H) illit-smektitu vo vulkanoklastikách východoslovenskej neogénnej panvy

Školiteľ: RNDr. Adrián BIROŇ, CSc.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

VEGA 2/0087/12 - Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)