Mgr. Erika KOVACS

 
doktorand


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1547639297vas@s1547639297cavok1547639297
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Sublitorálna mikrofauna ako proxy pre štúdium cyklicity a variability klímy v období 9.0-8.0 mil. rokov v Centrálnej Paratetýde

Školiteľ: Mgr. Radovan KYŠKA PIPIK, PhD.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0056/15 - Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)