Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.

 
vedecký pracovník, vedúci pracoviska v Banskej Bystrici


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1547640142vas@k1547640142ipip1547640142
Osobná webstránka:http://www.geol.sav.sk/pipik/

Ďalšie informácie

Oblasť výskumu:
  • lastúrničky (Ostracoda)
  • evolúcia a biodiverzita lastúrničiek v mladšom terciéri a kvartéri
  • morfometria a systematika
  • evolúcia Panónskeho jazera


Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0056/15 - Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy

 

Ukončené projekty:

MAD - Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
MAD - Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
VEGA 1/0180/12 - Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
ITMS 26220120064 - Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
ITMS 26250120034 - Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach

Vybrané publikácie

NEUBAUER, T.A. - HARZHAUSER, M. - PIPÍK, R. Upper Miocene endemic lacustrine gastropod fauna of the Turiec Basin: addressing taxonomic, paleobiogeographic and stratigraphic issues. In Geologica Carpathica, 2015, vol. 66, no. 2, p. 139-156.
SEKO, M. - PIPÍK, R. - COLIN, J.-P. - TARIGHATI, M. - SÝKOROVÁ, M. - DANESHIAN, J. Paleobiogeography and paleoecology of the Ostracod Heliocythere Bonaduce, Ruggieri & Russo, 1988 with re-description og Middle Miocene Heliocythere Moravica (Prochazka, 1893) from the Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2015, vol. 121, no. 1, p. 49-60.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. - BRIOT, D. - KOVÁČ, M. - KRÁĽ, J. - ZIELINSKI, G. Physical and biological properties of the late Miocene, long-lived Turiec Basin, Western Carpathians (Slovakia) and its paleobiotopes. In Journal of Paleolimnology, 2012, vol. 47, p. 233-249.
PIPÍK, R. - KÖTELEŠOVÁ, S. Geological evolution of Central and South-Eastern Europe in Neogene. In Central European Journal of Geosciences, 2012, vol. 4, no. 1, p. 1-2.
SEKO, M. - PIPÍK, R. - DOLÁKOVÁ, N. Early Badenian ostracod assemblage of the Zidlochovice stratotype(Carpathian Foredeep, Czech Republic). In Central European Journal of Geosciences, 2012, vol. 4, no. 1, p. 111-125.
KOVÁČ, M. - HÓK, J. - MINÁR, J. - VOJTKO, R. - BIELIK, M. - PIPÍK, R. - RAKÚS, M. - KRÁĽ, J. - ŠUJAN, M. - KRÁLIKOVÁ, S. Neogene and Quaterrnary development of the Turiec Basin and landscape in its catchment: a tentative mass balance model. In Geologica Carpathica, 2011, vol. 62, no. 4, p. 361-379.
HONĚK, J. - FRANCŮ, J. - DOLÁKOVÁ, N. - KRÁSNÝ, J. - MIKULÁŠ, R. - PEŠEK, J. - PIPÍK, R. - SÝKOROVÁ, I. - TOMANOVÁ-PETROVÁ, P. Vídeňská pánev. In Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. 1. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2010, p. 334-375. ISBN 978-80-7075-759-8.
PIŠÚT, P. - BŘÍZOVÁ, E. - ČEJKA, T. - PIPÍK, R. Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia). In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 6, p. 513-533.
STAREK, D. - PIPÍK, R. - HAGAROVÁ, I. Meiofauna, trace metals, TOC, sedimentology, and oxygen availability in the Late Miocene sublittoral deposits of Lake Pannon. In Facies, 2010, vol. 56, no. 3, p. 369-384.
CZICZER, I. - MAGYAR, I. - PIPÍK, R. - BÖHME, M. - ĆORIĆ, S. - BAKRAČ, K. - SÜTŐ-SZENTAI, M. - LANTOS, M. - BABINSZKI, E. - MÜLLER, P. Life in the sublittoral zone of long-lived Lake Pannon: paleontological analysis of the Upper Miocene Szák Formation, Hungary. In International Journal of Earth Sciences, 2009, vol. 98, no. 7, p. 1741-1766.
PIPÍK, R. - SÝKORA, M. - COLIN, J-P. - HAVRILA, M. A new phytal limnic ostracod Rosacythere carpathica sp. nov. from the Upper Cretaceous of the Western Carpathians: implications for evolution of the Timiriaseviinae. In Cretaceous Research, 2009, vol. 30, no. 2, p. 465-476.
MINATI, K. - CABRAL, M.C. - PIPÍK, R. - DANIELOPOL, D.L. - LINHART, J. - NEUBAUER, W. Morphological variability among European populations of Vestalenula cylindrica (Straub) (Crustacea, Ostracoda). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2008, vol. 264, no. 3-4, p. 296-305.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. Nouvelle faune d’ostracodes d’eau douce du Miocene supérieur de la région Carpatho-Pannonien et description d’especes appartenant aux genres Pseudocandona, Fabaeformiscandona et Candonopsis. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2008, vol. 286, p. 89-121.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. Candoninae trapézoidales (Crustacea, Ostracoda) du Bassin de Turiec (Slovaquie) du Miocene supérieur : systématique, écologie et évolution. In Geobios, 2007, vol. 40, no. 5, p. 645-676.
PIPÍK, R. Phylogeny, palaeoecology, and invasion of non-marine waters by the late Miocene hemicytherid ostracod Tyrrhenocythere from Lake Pannon. In Acta Palaeontologica Polonica, 2007, vol. 52, no. 2, p. 351-368.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. Groupe de Candona clivosa, nouveau groupe de Candoninae (Crustacea, Ostracoda) et sa diversification dans le Bassin de Turiec (Slovaquie) au Miocene supérieur. In Geobios. - Paris : Elsevier France, 2006, vol. 39, no. 3, p. 394-414.
SABOL, M. - VASS, D. - ELEČKO, M. - KONEČNÝ, V. - HENSEL, K. - HOLEC, P. - HUDÁČKOVÁ, N. - KERNÁTSOVÁ, J. - KLEMBARA, J. - PIPÍK, R. - KOVÁČOVÁ-SLAMKOVÁ, M. Reconstruction and evolution of the Hajnáčka I paleoenvironment. In Early Villanyian site of Hajnácka I (Southern Slovakia). Paleontological research 1996-2000. - Rimavská Sobota : Gemersko-malohontské múzeum, 2004, p. 131-141. ISBN 80-85134-17-9.
PIPÍK, R. - BODERGAT, A-M. The Upper Miocene Ostracode communities of the Turiec basin (Slovakia). In Geologica Carpathica : Proceedings of the XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, 2002, vol. 53, spec. iss., p. 85-86.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)