Mgr. Zuzana PULIŠOVÁ

 
doktorand


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1547644297vas@a1547644297vosil1547644297up1547644297
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Sedimentológia, biostratigrafia a tektogenéza Pružinsko-domanišskej panvy na Strednom Považí

Školiteľ: doc. RNDr. Ján SOTÁK, DrSc. Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie

ILLÁŠOVÁ, Ľ. - KRAUS, I. - PULIŠOVÁ, Z. - ČAPLOVIČOVÁ, M. Limnosilicity jastrabskej formácie v Kremnických a Štiavnických vrchoch - potenciálna surovina pre šperkárstvo na Slovensku. In Mineralia Slovaca, 2013, vol. 45, no. 4, s. 201-212.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)