Mgr. Jana RIGOVÁ

 
doktorand


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Izotopové zloženie a chemizmus fosílnych lipidov vo vybraných mezozoických súvrstviach Západných Karpát pozdĺž metamorfného gradientu.

Školiteľ: Mgr. Rastislav MILOVSKÝ, PhD.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)