Mgr. Michal SEKO

 
externý doktorand


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:0
E-mail:moc.l1544699652iamel1544699652goog@154469965274oke1544699652s.lah1544699652cim1544699652
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Paleobiogeografia spodno- a strednomiocénnych morských lastúrničiek (Ostracoda) Paratetýdy.
Školiteľ: Mgr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0056/15 - Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie

SEKO, M. - PIPÍK, R. - COLIN, J.-P. - TARIGHATI, M. - SÝKOROVÁ, M. - DANESHIAN, J. Paleobiogeography and paleoecology of the Ostracod Heliocythere Bonaduce, Ruggieri & Russo, 1988 with re-description og Middle Miocene Heliocythere Moravica (Prochazka, 1893) from the Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2015, vol. 121, no. 1, p. 49-60.
DOLÁKOVÁ, N. HOLCOVÁ, K. NEHYBA, S. HLADILOVÁ, Š. BRZOBOHATÝ, R. ZAGORŠEK, K. HRABOVSKÝ, J. SEKO, M. UTESCHER, T. The Badenian parastratotype at Židlochovice from the perspective of the multiproxy study. In Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, Stuttgart: E. Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlun, 2014, vol. 271, no. 2, p. 169-201.
SEKO, M. - PIPÍK, R. - DOLÁKOVÁ, N. Early Badenian ostracod assemblage of the Zidlochovice stratotype(Carpathian Foredeep, Czech Republic). In Central European Journal of Geosciences, 2012, vol. 4, no. 1, p. 111-125.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)