Mgr. Martina SÝKOROVÁ

 
doktorand


Pracovisko:Banská Bystrica, Ďumbierska 1
Telefón:048 321 3211
E-mail:ks.bb1544966539vas@a1544966539vorok1544966539ys1544966539
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Environmentálne podmienky života sladkovodných lastúrničiek (Ostracoda) a ich aplikácia na fosílne ekosystémy.

Školiteľ: Mgr. Radovan KYŠKA PIPIK, PhD.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

VEGA 2/0056/15 - Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy

 

Ukončené projekty:

VEGA 1/0180/12 - Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera

Vybrané publikácie

SEKO, M. - PIPÍK, R. - COLIN, J.-P. - TARIGHATI, M. - SÝKOROVÁ, M. - DANESHIAN, J. Paleobiogeography and paleoecology of the Ostracod Heliocythere Bonaduce, Ruggieri & Russo, 1988 with re-description og Middle Miocene Heliocythere Moravica (Prochazka, 1893) from the Carpathian Foredeep (Czech Republic). In Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2015, vol. 121, no. 1, p. 49-60.

V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)