RNDr. Katarína ŽECOVÁ

 
externý doktorand


Pracovisko:
Telefón:0
E-mail:ks.yg1547642507oloeg1547642507@avoc1547642507ez.an1547642507irata1547642507k1547642507
Osobná webstránka:

Ďalšie informácie

Dizertačná práca:

Téma: Biostratigrafická paleoekologická analýza vápnitého nanoplanktónu z paleogénnych súvrství maguskej jednotky v oblasti Nízkych Beskýd
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.Projekty

 

Aktuálne riešené projekty:

 

Ukončené projekty:

Vybrané publikácie


V Katalógu publikačnej činnosti pracovníkov SAV nájdete kompletný prehľad publikácií od r. 1999 (príp. od nástupu zamestnanca na pracovisko SAV)